ACTUEEL

Tekort aan mdl-artsen nog steeds niet opgelost

Het tekort aan maag-, darm- en leverartsen in Nederlandse ziekenhuizen blijft onverminderd groot, kopt BN DeStem. Minister Klink van VWS heeft weliswaar toestemming gegeven voor veertig extra opleidingsplaatsen, maar er is meer nodig om de lange wachtlijsten terug te dringen.

Tekort mdl-artsen

Dat zegt professor Ernst Kuipers, voorzitter van de Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en hoofd van de maag-darm-leverafdeling in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Er werken nu 325 mdl-artsen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat moeten er minimaar vijfhonderd zijn volgens Kuipers.

Extra opleidingsplaatsen

Hij is blij met Klinks toezegging van de extra opleidingsplaatsen. Klink volgt daarbij het advies van Capaciteitsorgaan dat het aantal benodigde plaatsen voor medisch specialisten berekent. Volgens Kuipers is er echter meer nodig om de bestaande grote achterstand weg te werken: “Er zijn tachtig tot honderd officiële vacatures. En lang niet alle ziekenhuizen plaatsen een vacature omdat ze weten dat ze toch niemand kunnen krijgen. Onze zorgen zijn derhalve onveranderd.”

Oplossingen

Ziekenhuizen trekken mdl-artsen uit het buitenland aan om de problemen op te lossen, zegt Kuipers in BN DeStem. In andere ziekenhuizen nemen internisten bepaalde werkzaamheden van mdl-artsen over en het UMC Groningen laat verpleegkundigen dikkedarmonderzoek uitvoeren onder supervisie van een mdl-arts.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Door het tekort aan mdl-artsen kan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker pas in 2019 worden ingevoerd. Naar verwachting zijn er dan genoeg artsen om iedereen tussen de 55 en 75 jaar om de twee jaar op darmkanker te screenen. De Gezondheidsraad had hem vorig jaar geadviseerd een bevolkingsonderzoek te beginnen, vergelijkbaar met de screening op borstkanker en baarmoederhalskanker.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas Leerink

31 augustus 2010

Wat een onzin verhaal. Ik weet zeker dat een echte inspanning om verpleegkundigen op te leiden om de scopieen te doen, tezamen met de inzet van moderne technologie voor de supervisie en consultatie van een specialist, veel sneller tot een beter en veel goedkoper resultaat leidt.

Petra Bol, voorzitter van V&VN Maag Darm Lever (MDL)

14 september 2010

Wij delen de zorg van de NV MDL over de tekorten aan maag-, darm- en leverartsen en merken dit natuurlijk in onze dagelijkse praktijk. Deze ontwikkeling biedt wel kansen voor verpleegkundigen. We verwachten een flinke verschuiving in het werk van MDL-artsen, maar ook in dat van endoscopisten.

V&VN MDL werkt overigens samen met de NV MDL om een opleiding voor verpleegkundige endoscopisten te realiseren. Op dit moment zijn er al zo’n 10 tot 15 verpleegkundig endoscopisten in Nederland. Voor al deze mensen en de toekomstige verpleegkundig endoscopisten moet er een gedegen opleiding en nascholing komen.

Top