ACTUEEL

‘Invriezen eicellen mag onder voorwaarden’

Vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eicellen om niet-medische redenen in te laten vriezen, om ze later te kunnen gebruiken. Dat adviseren de NVOG en de KLEM, de beroepsverenigingen van gynaecologen en klinisch embryologen aan demissionair minister Ab Klink van VWS.

Argumenten niet steekhoudend

Het advies is maandag bekendgemaakt. De gebruikte argumenten om het invriezen van eicellen om niet-medische redenen af te wijzen, zijn onvoldoende steekhoudend, vinden de verenigingen.

Consternatie

Vorig jaar zomer ontstond consternatie in de Tweede Kamer over plannen van het AMC in Amsterdam om eicellen van alleenstaande vrouwen die op latere leeftijd nog moeder willen worden in te vriezen. De regering zei toen te wachten op het advies van de beroepsverenigingen.

Leeftijdsgrens

De organisaties adviseren een leeftijdsgrens 45 jaar aan te houden. Dit is ook de grens voor ivf met donoreicellen. Het gaat hier om vitrificatie, een nieuwe manier van invriezen, die de eicel niet beschadigt. Vitrificatie maakt het mogelijk dat vrouwen hun eicellen bewaren voor later gebruik.

Onder voorwaarden toelaatbaar

Jan Kremer, gynaecoloog bij het UMC St Radboud en woordvoerder van de NVOG: “Er zijn de afgelopen tijd meerdere argumenten aangevoerd om invriezen van eicellen voor later reproductief gebruik niet toe te staan. Wij hebben deze argumenten tegen het licht gehouden en zijn tot de slotsom gekomen, dat ze veelal onvoldoende steekhoudend zijn. Ook als het gaat om niet-medische redenen vinden we het invriezen van eicellen voor later gebruik onder voorwaarden toelaatbaar.”

Voorwaarden

De artsen adviseren ook de voorwaarde dat er een systematische follow-upstudie moet plaatshebben van de kinderen die geboren worden uit gevitrificeerde eicellen. In het rapport staat dat artsen een verzoek met een niet-medische achtergrond alleen mogen inwilligen na zorgvuldige counseling en marginale toetsing van de hulpvraag.

“De arts moet ervan overtuigd zijn dat het verzoek berust op voor de vrouw zwaarwegende redenen. De arts moet zich er ook van vergewissen, dat de vrouw zich niet laat leiden door irreële verwachtingen over de kans op succesvol toekomstig gebruik van gevitrificeerde eicellen.” (ANP)

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Moedig Leiderschap’ kunt u met uw LinkedIn-profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen.  Zorgprofessionals kunnen online met elkaar van gedachten wisselen over leiderschap in de zorg. Meld u aan bij de community 'Moedig Leiderschap'.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

1 september 2010

de kern van het advies is natuurlijk hoe deze innovatie gefinancierd moet worden. ongetwijfeld is het de inzet van de indieners, vertegenwoordigers immers van de specialisten die zich zo graag als zorgondernemers presenteren, financiering uit de algemene middelen of verzekeringsbudgetten. en die vraagt vraagt om moedig leiderschap.want in een tijd dat tal van voorzieningen (de pil, de rollator en de begeleiding in de ouderenzorg, om er maar een paar te noemen) uit het verzekeringspakket dreigen te worden geschrapt, ligt het weinig voor de hand deze geldverslindende innovatie (niet alleen door de behandeling zelf, maar ook door de gevolgkosten: meer zwangerschappen die intensieve zorg en begeleiding behoeven, wellicht ook meer problematische zwangerschappen en borelingen) in het pakket op te nemen. maar welke leider zal vrouwen deze kans alsnog het moederschap te verwerven willen onthouden? we mogen tenslotte innovaties in de zorg niet belemmeren?

Top