ACTUEEL

Huisartsen: Mededingingswet sluit samenwerking uit

Marktwerking en samenwerking zijn slecht te combineren, vinden de huisartsenverenigingen LHV en NHG. Daarom zou de Mededingingswet aangepast moeten worden of een mildere toepassing moeten gelden. De LHV gaat hierover in september in gesprek met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Samenwerking onmogelijk

Onlangs verschenen de Richtsnoeren voor de zorgsector en de Richtsnoeren Zorggroepen die samenwerking tussen huisartsen en samenwerking in de ketenzorg volgens de huisartsen vrijwel onmogelijk maken. De huisartsen belanden daarom in een spagaat tussen marktwerking en samenwerking, menen de verenigingen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

1 september 2010

Verstand komt met de jaren.....

Top