ACTUEEL

Anne Goossensen hoogleraar Presentie en ggz

Anne Goossensen is per 16 augustus benoemd tot (deeltijd-)hoogleraar Presentie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan de Universiteit van Tilburg. Zij gaat binnen de Faculteit Geesteswetenschappen onderzoek verrichten naar de toepassing van de zogenaamde presentietheorie in de ggz. De Stichting Maatschappelijke Activering (SMA) heeft de leerstoel ingesteld.

Presentietheorie van Andries Baart

De presentietheorie is een theorie van de Tilburgse hoogleraar Andries Baart op het gebied van de zorgethiek die de laatste jaren school maakt. Hierin staan aandacht en toewijding aan de zorgbehoevende centraal. Daarmee zet de theorie zich af tegen een verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde zorgverlening. De presentietheorie wordt onder meer toegepast in het project ‘Menslievende zorg’ van de Universiteit van Tilburg en het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg.

Toepassing binnen ggz

Anne Goossensen gaat onderzoeken hoe deze benadering kan worden toegepast binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich op de ggz in het algemeen, maar ook op specifieke doelgroepen zoals verslaafden in de laagdrempelige opvangcentra en mensen met het syndroom van Korsakov.

Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum en andere partners sponsoren de leerstoel vanwege het maatschappelijke belang van de presentietheorie in de zorg en vanwege de noodzaak van kennisontwikkeling met betrekking tot Korsakovzorg. Het gaat daarbij om verdere theoretische uitwerking, toepassingsmogelijkheden en het vaststellen van effecten.

Anne Goossensen (1966) studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie verslavingszorg (1988-1992) en promoveerde in 1997 aan het Instituut voor Verslavingsonderzoek van de Erasmus Universiteit. Voor haar promotieonderzoek ontving ze in 1999 de Volksgezondheidsprijs van de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap.

Goossensen heeft als programmahoofd ‘Zorgprogramma’s en richtlijnen’ bij het Trimbos-instituut gewerkt. Ze werkte als universitair docent Kwaliteit van Zorg bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Sinds 2007 is ze lector Verslavingszorg bij de Hogeschool INHolland te Den Haag. Ook heeft ze de wetenschappelijke lijn van het Korsakov Kenniscentrum uitgezet; een samenwerkingsverband van meer dan tien ouderenzorg instellingen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ElisabethMullins22

17 december 2010

Every one acknowledges that modern life is not cheap, however we require money for various issues and not every man earns big sums cash. So to get fast <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> and just term loan should be a proper way out.

Top