Finance

NZa indexeert DBC-tarieven in ggz

De bestaande DBC-tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden geïndexeerd. Dit is het gevolg van het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de nieuwe release met tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2011 niet goed te keuren. Reden daarvoor is dat de kwaliteit van de kostprijzen onvoldoende is vastgesteld. Dit heeft de NZa donderdag bekend gemaakt.

Wijzigingen productstructuur 2011

Een aantal wijzigingen voor de productstructuur 2011, waaronder de invoering van het prestatievoorschot, kan wel worden doorgevoerd.

Teveel onzekerheden

De NZa kan niet voldoende vaststellen of de kostprijzen juist zijn. “De nieuwe release met tarieven voor GGZ 2011 bevat teveel onzekerheden, met name ten aanzien van de representativiteit van het kostprijsonderzoek”, stelt de NZa. Door de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) begin augustus is hier extra nadruk op komen te liggen.

Fouten NZa

De rechter oordeelde toen dat de NZa fouten had gemaakt bij het vaststellen van nieuwe tarieven als gevolg van de invoering van de DBC-tariefstructuur per 1 januari 2008. De NZa vindt de groep zorgaanbieders waarvan kostprijsgegevens zijn gebruikt, te beperkt. Bovendien is een aantal sectoren, waaronder de vrijgevestigden, niet betrokken bij het kostenonderzoek. Verder ontbreekt informatie over de kostprijzen per kostendrager. Daarnaast kent het gebruikte kostprijsmodel, vooral ten aanzien van verblijf, te veel onzekerheden.

Visie op toekomstige bekostiging

De NZa komt op korte termijn met een visie op de toekomstige bekostiging van de ggz. De zorgautoriteit meldt dat ze de sector hier in oktober 2010 over zal consulteren. Als reden voor deze visie noemt de NZa de onduidelijkheid die naar aanleiding van het besluit kan ontstaan over de doorontwikkeling van de productstructuur ggz en het kostprijstraject voor de sector. Het gaat hierbij met name om de vraag in hoeverre het gehanteerde kostprijsmodel geschikt is voor het bepalen van productprijzen in de ggz, stelt de NZa. Evenals de vraag in hoeverre de DBC-systematiek een oplossing biedt voor de bestaande bekostigingsvraagstukken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top