Finance

KNMP verliest beroepszaak tarieven tegen NZa

De apothekerstarieven van 2009 zijn toereikend, zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De branchevereniging van de apothekers (KNMP) ging in beroep tegen de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had vastgesteld, omdat zij deze te laag vonden. De rechter verklaarde het beroep van de apothekers ongegrond.

Inkoop- en praktijkvergoeding

De apothekers claimden dat zij recht hadden op een hogere inkoop- en praktijkvergoeding. Volgens volgens het CBb is hier geen aanleiding voor, want uit de onderzoeken van de NZa blijkt dat het tarief van 2009 toereikend is om de inkoopkosten en praktijkkosten te dekken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bestaande voordelen voor apothekers bij de inkoop van medicijnen.

Kostenonderzoeken

De NZa berekent haar tarieven onder meer op basis van kostenonderzoeken, waarmee ze de werkelijke kosten van de zorg in kaart brengt. Bij het berekenen van de tarieven gaat de NZa uit van een gemiddeld inkomen wat op basis van de tarieven gerealiseerd kan worden.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

3 september 2010

Volgens dekt de titel de lading niet

Anonym

3 september 2010

Volgens mij dekt de titel de lading niet

Anonym

3 september 2010

Bakzijl halen?

Zou u er niet bakzeil van maken?

Ook al erg genoeg voor de Nza!

redactie Skipr

3 september 2010

U heeft helemaal gelijk. De titel is aangepast.

Mitrasing

3 september 2010

Als U het stuk van het CBB slenterend leest dan kunt U ook begrijpen dat de NZa de plank voor ruim 200 miljoen Euro mis sloeg. Je zal maar zo'n bestuursorgaan je laten bemoeien met de budgettaire kader zorg. Dat lijkt me een veel zorgerlijkere boodschap dan de voorspelbare uitspraak van de rechter.

Top