ACTUEEL

Patiëntenkoepels met elkaar in de clinch

De vijf patiënten- en ouderenkoepels NPCF, CG-raad, Landelijk Platform GGZ, Platform VG en CSO liggen met elkaar in de clinch op bestuurlijk niveau, schrijft Psy.

Evaluatie Subsidieregeling PGO

Demissionair minister Klink had de koepels gevraagd met een gezamenlijke visie te komen op de positie van cliënten en ouderen. Dit alvast vooruitlopend op de evaluatie van de Subsidieregeling PGO (patiënten, gehandicapten en ouderen) dit najaar.  De partijen kunnen het niet met elkaar eens worden.

'Eigenmachtig optreden'

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) verwijt de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) en CG-raad (chronisch zieken en gehandicapten) eigenmachtig optreden. De NPCF en de CG-raad hadden begin juli de regie op zich genomen van een gezamenlijke notitie zonder afstemming met de andere drie organisaties.

'Schofferend' gedrag

Psy meldt dat  het LPGGz en het Platform VG (verstandelijk gehandicapten)zich in een brief hebben beklaagd over het eigenmachtig optreden van de NPCF en de CG-raad.  Een werkwijze die ze  ‘naast schofferend – onacceptabel’ noemen. In de brief stellen zij verder dat de NPCF en de CG-raad de gelijkwaardigheid van de vijf koepels “klaarblijkelijk alleen met de mond belijden”.

Gelijkwaardige vertegenwoordiging

Andere knelpunten volgens Marjan ter Avest, algemeen directeur van het LPGGz, zijn dat de NPCF en de CG-raad weigerden na te denken over een nieuwe structuur van de PGO-top, waar de ggz- en de vg-sector gelijkwaardig in vertegenwoordigd zouden zijn. Daarbij gaat het volgens haar ook om de herverdeling van financiële middelen, dat kan gaan knellen bij de NPCF en de CG-raad.

Bestuurskwestie PGOsupport

Tenslotte speelt nog de bestuurskwestie van PGOsupport, een organisatie die patiënten- en ouderenorganisaties ondersteunt bij allerlei praktische en financiële kwesties. Volgens Ter Avest zijn NPCF en de CG-raad niet van plan om het bestuur van PGOsupport te delen met de andere organisaties, terwijl het de bedoeling was dat alle vijf organisaties in het bestuur zouden plaatsnemen. PGOsupport heeft een jaarbudget van 2,5 miljoen euro.

De brief van LPGGZ en VG-raad aan minister Klink
De brief van Klink over PGO-top aan de Tweede Kamer

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top