ACTUEEL

NZa verplicht aansluiting apotheek op e-netwerk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een samenwerkingsverband van apotheken verplicht om een apotheek binnen enkele weken toegang te geven tot het elektronische netwerk.

Onredelijke voorwaarden

Het samenwerkingsverband stelde volgens de NZa aan de betreffende apotheek onredelijke voorwaarden voor toegang tot het netwerk, zoals gelijke openingstijden en deelname aan de dienstregeling, en belemmerde zo de nieuwe apotheek de toegang tot het netwerk.

Samenwerkingsverband van apotheken

Het samenwerkingsverband van apotheken heeft zelf het elektronisch netwerk opgericht. Daarmee kunnen zij met elkaar de medicatiegegevens van hun patiënten uitwisselen om de medicatiebewaking te verbeteren. Een elektronisch netwerk biedt ook grote voordelen voor de patiënt. Zo kan hij naar een andere apotheek gaan dan zijn eigen apotheek voor zijn medicijnen, bijvoorbeeld omdat deze ruimere openingstijden heeft of gevestigd is in de buurt van de werkomgeving, een ziekenhuis of huisartsenpost. Ook die apotheek kan dan door het netwerk zijn medicatiegebruik bewaken.

Toegang tot netwerk

Het samenwerkingsverband mag voorwaarden stellen aan toegang van apotheken tot netwerken. De voorwaarden moeten wel voldoen aan de Regeling voorwaarden elektronische netwerken, zoals de NZa deze heeft opgesteld in 2009.

Benadeling patiënt

De voorwaarden die het samenwerkingsverband in dit geval stelde, voldoen niet aan deze regeling, stelt de NZa. De apotheek moet voor het verkrijgen van toegang zijn afwijkende openingstijden aanpassen en deelnemen aan de avond- nacht- en weekendregeling van het samenwerkingsverband. Hiermee zouden de ruimere openingstijden van de apotheek vervallen, waardoor de patiënt hier niet meer van kan profiteren en minder keuzemogelijkheden heeft. De NZa oordeelt dat deze voorwaarden niet redelijk zijn en verplicht het samenwerkingsverband om de nieuwe apotheek toegang te verlenen tot het elektronische netwerk en de voorwaarden voor toetreding tot het netwerk uiterlijk 24 september 2010 aan te passen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top