ACTUEEL

UMCG en OZG intensiveren samenwerking

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) gaan de bestaande samenwerking intensiveren om de kwaliteit en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in de regio Oost-Groningen te waarborgen.

Vergrijziging

Met het oog op de vergrijzing en het toekomstige tekort aan zorgprofessionals, willen UMCG en OZG samen met zorgverzekeraars en bij voorkeur ook met het Refaja ziekenhuis, tot een gezamenlijke aanpak van de zorg in de regio komen. De twee ziekenhuizen hebben hiertoe onlangs een intentieverklaring ondertekend. Hierdoor komt een breder pakket van ziekenhuisvoorzieningen beschikbaar voor inwoners van Oost-Groningen.

Basiszorg en expertise

De OZG zal zich steeds meer op een hoge kwaliteit van de basiszorg richten en het UMCG wil zich als academisch ziekenhuis nadrukkelijker richten op de top in medisch kunnen en handelen, de complexe zorg en op opleiding en onderzoek. Door de krachten van beide organisaties te bundelen, kunnen deze doelen volgens de twee partijen maximaal gerealiseerd worden en ontstaat de benodigde schaalvergroting.

Nieuwbouw

De OZG onderzoekt op dit moment meerdere locaties aan de A7 om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het UMCG wil de bestaande samenwerking op het gebied van obstetrie/gynaecologie, orthopedie, chirurgie en longgeneeskunde verder uitbreiden. Ook willen de organisaties - in samenwerking met andere partners in de acute zorgketen - een spoedeisende hulp realiseren in het nieuw te bouwen ziekenhuis. Daarnaast wordt onderzocht of nadere samenwerking op het gebied van logistiek, inkoop, facilitair bedrijf en ICT mogelijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top