Finance

Invoering EPD kost tot nu toe 217,5 miljoen

Het ministerie van VWS heeft van 2002 tot juli 2010 in totaal 217,5 miljoen euro uitgegeven aan de totstandkoming van de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg. Dat schrijft demissionair minister Ab Klink van VWS in de voortgangsrapportage over de invoering van het EPD.

Subsidieregeling LSP

De uitgaven zijn gegaan naar zaken als audits, adviezen, pilotprojecten, communicatie, IT-ontwikkeling en -beheer, projectmanagement en instellings- en projectsubsidies. Uit de rapportage blijkt dat ongeveer vijfduizend zorgaanbieders voor 1 juli subsidie hebben aangevraagd als tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hiermee is in totaal voor ongeveer 90 procent van de apotheken, 75 procent van de huisartspraktijken en 90 procent van de huisartsenposten subsidie aangevraagd. Per 1 juli is de subsidieregeling LSP beëindigd.

Risico-analyse

Klink schrijft verder dat hij een risico-analyse heeft laten uitvoeren rond het toegangsmiddel voor de zorgconsumenten. Voor het aanmelden was het plan gebruik te maken van EPD-Digi-D. In de risico-analyse concluderen onderzoekers van PriceWaterhouseCoopers en de Radboud Universiteit in Nijmegen dat de GSM-kwetsbaarheid hoge tot zeer hoge risico’s met zich meebrengt voor de huidige ontwikkeling en toekomstige landelijke uitrol van EPD-DigiD. De bewindsman laat op basis van de risico-analyse onderzoeken wat er moet gebeuren om ‘binnen een reële termijn en op veilige en betrouwbare wijze elektronische toegang voor patiënten tot hun medische gegevens te kunnen realiseren'.

CG-Raad wil hackers inzetten

De CG-Raad heeft de minister een brief gestuurd met het verzoek om zelf een veiligheidstest op EPD uit te voeren. Daarbij wil de raad hackers inzetten om het systeem uitgebreid en diepgaand te laten testen in haar natuurlijke omgeving, dus niet in een laboratoriumopstelling, aldus de belangenorganisatie van gehandicapten en chronisch zieken in de brief. "Wij realiseren ons dat een dergelijk verzoek oproept tot handelingen die gezien kunnen worden als crimineel van aard en vragen u deze handelingen voor een beperkte termijn toe te staan. Als hieruit blijkt dat het systeem ‘hackproof’ is, dan zal het vertrouwen in het EPD sterk toenemen. Graag vernemen wij of u deze uitdaging aanneemt.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 september 2010

Wat jammer, zo'n groot bedrag voor het schieten van een kanon op een mug.

De echte waarde van een landelijk EPD is zo klein. Dat is door goede onderzoekers redelijk eenvoudig te bewijzen. Alle info rond behandelingen van patiënten is bekend en dus ook bijvoorbeeld de urgentie, waar zij worden behandeld en hun woonplaats. Zeker wanneer iemand zich beperkt tot ziekenhuis(spoed)opnames.

Met een dergelijk onderzoek zou kunnen worden aangetoond dat de volgende €200 miljoen beter aan andere belangrijke zaken binnen de zorg kunnen worden besteed.

Top