ACTUEEL

De Skipr Zorgparagraaf: slim bezuinigen

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Wat vinden zorgbestuurders en andere betrokkenen urgent voor het beleid van de komende vier jaar? Wat moet het nieuwe kabinet beslist meenemen in zijn plannen? Wat beslist niet? Velen lieten ons weten wel ideeën te hebben, maar daar in de zomer even afstand van te willen nemen. Gelukkig waren er ook organisaties en personen die de uitnodiging aannamen. Vanuit alle geledingen - aanbieders, cliënten, verzekeraars, wetenschap, zakelijke dienstverlening - kwamen er, soms zeer uitgebreide, reacties binnen. Uit deze reacties hebben we de Skipr Zorgparagraaf 2010 samengesteld. Een lijst met beleidspunten die samen het geraamte zouden vormen van het zorggedeelte van het regeerakkoord als de Skipr-gemeenschap het voor het zeggen had.

Slim bezuinigen

De centrale boodschap in deze Skipr Zorgparagraaf is in weinig woorden samen te vatten: bezuinig als het moet, maar doe het slim. Vernieuw. Dat is een verrassend optimistische boodschap in deze sombere tijd.

Bekijk de paragrafen.
Innovatie en wetenschap
Arbeidsmarkt
Financiering
Langdurige zorg en AWBZ
Kwaliteit

De volgende organisaties en personen hebben bijgedragen aan de Skipr Zorgparagraaf 2010:

GGZ Nederland; MVGM Vastgoedmanagement Zorg; NVZ vereniging voor ziekenhuizen; PerSaldo vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget; Mezzo landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg; Zorgverzekeraars Nederland; Roelof Konterman, divisie zorg Achmea; Henk Nies, raad van bestuur Vilans kennisinstituut langdurige zorg; Maarten Rook, raad van bestuur St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein; Henk Smid, directeur onderzoeksorganisatie ZonMW; Kars Tolsma, directeur HighCare Interim&Advies.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kappert

22 september 2010

Slim bezuinigen?

Dan denk ik aan bezuinigingen die als het even kan ook nog kwaliteitsverhogend zijn. Vreemd is te constateren dat in de "denktank" ICT/eCommerce niet vertegenwoordigt is.

Aan logistiek in de zorg (ziekenhuizen/apotheken en verzorgingstehuizen) wordt nauwelijks aandacht besteed terwijl daar nog veel te winnen is door invoering van data-alignment, EDI . Zie het HARM Rapprt uit 2006. 20.000 onnodige ziekenhuisopnames per jaar door medicatiefouten. 30% hiervan komt voor rekening van administratieve en logistieke fouten. Dit kan met de hiervoor beschreven technieken bijna tot nul worden gereduceerd.Zie voor meer info over dit onderwerp www.platformezg.nl (Platform Elektronisch zakendoen Gezondheidszorg)Harry Kappert

Rob Janssen

25 september 2010

Met veel interesse heb ik de samenvattingen van het rapport gelezen. Wat ik mis in het rapport is hoe men preventie ziet als onderdeel van de zorg. Hoe krijgen we daar aandacht vor, en hoe financieren we preventieve maatregelen (denk aan beweging voor kinderen met obesitas)? Daarnaast mis ik hoe men meer zou kunnen samenwerken met andere partijen. Als voorbeeld zou ik kunnen noemen het inzetten van sport/beweging, bijvoorbeeld via sportverenigingen, als preventieve factor. Zijn daar meer beelden bij?

Top