ACTUEEL

Dekkingsgraad Zorg en Welzijn verder achteruit

De dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn is in augustus gedaald tot 94 procent. Dat is 9 procentpunt lager ten opzichte van juli. Hiermee komt de dekkingsgraad, die aangeeft of het vermogen van het fonds groot genoeg is om op termijn aan de verplichtingen te voldoen, verder onder het minimum van 105 procent dat De Nederlandsche Bank heeft vastgesteld. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het pensioenfonds.

Dalende rente

Volgens Zorg en Welzijn, waar ruim twee miljoen mensen bij zijn aangesloten, is de lagere dekkingsgraad toe te schrijven aan de dalende rente. Het pensioenfonds moet volgens het herstelplan in 2014 een dekkingsgraad van 105 procent hebben. Het fonds streeft zelf naar een dekkingsgraad van 125 procent of meer.

Daling dekkingsgraad

Zorg en Welzijn heeft nieuwe cijfers van het Actuarieel Genootschap over de gestegen levensverwachting niet verwerkt in de berekening van de dekkingsgraad. Volgens die prognoses gaan mensen langer leven in de toekomst, waardoor de verplichtingen van het fonds toenemen. Zorg en Welzijn verwacht dat de dekkingsgraad daardoor met 5 tot 6 procentpunt daalt.

Het fonds bekijkt in het vierde kwartaal of er aanvullende maatregelen nodig zijn. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top