ACTUEEL

Zorg heeft 'maar' 140.000 mensen nodig tot 2030

Tot 2030 zijn er in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen bijna 140.000 mensen nodig. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

Vraag naar personeel

De senioren van de toekomst zullen steeds gezonder worden, verwacht het SCP. Daarom zal de vraag naar personeel tot 2030 jaarlijks 'slechts' met 1,2 procent stijgen tot uiteindelijk 300.000 arbeidsplaatsen. In de periode 1985-2005 steeg de vraag naar zorg met 1,8 procent per jaar.

Prognoses

Het SCP houdt een slag om de arm voor wat de prognoses betreft. De groeipercentages kunnen verder dalen als de politiek bijvoorbeeld beslist het aanbod van ouderenzorg te verkleinen. Ook kan het zijn dat meer mensen dan voorzien zelfstandig blijven wonen of door extra preventiebeleid gemiddeld langer gezond blijven dan nu het geval is.

Arbeidsmarktprobleem

Vast staat, volgens het planbureau, dat de vraag naar zorg niet zal dalen ten opzichte van nu. Het is niet zeker of er genoeg personeel zal zijn om de groei op te vangen. Want ook de beroepsbevolking neemt volgens de voorspellingen af. Dit probleem is eerder al door veel maatschappelijke organisaties gesignaleerd. (ANP)

Bekijk het fragment van NOS-nieuws

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 september 2010

Maar 140.00 mensen nodig in zorg? De ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg worden in dit artikel niet genoemd maar zijn wel op zoek naar hetzelfde personeel.

Bejaard en Vogelvrij

21 september 2010

Het grote probleem op personeelsgebied wat veel betrokkenen bij instellingszorg (o.m. verzorgings- en verpleeghuizen) signaleren is het aanhoudende en zelfs groeiende wanbeleid van zorgbesturen, -directeuren en -managers.Hier gaat hetzelfde op als in reactie op uw artikel over het NU91-meldpunt (http://www.skipr.nl/actueel/nu91-onderbezetting-in-zorg-pijnlijk-duidelijk-67293.html), daarom hier een deel van die reactie:... dat het gemeengoed is in de instellingszorg om verzorgend personeel, notabene vóór de zomervakantie, te laten vertrekken (deels vervangen door leerlingen en z.g. flexers). Verzorgend personeel dat in 1, 2 of zelfs 3 jaar zorgafhankelijke bewoners goed heeft leren kennen en verzorgen, ziet contracten niet verlengd en vliegt eruit omdat veelal chronisch mismanagende besturen en directies het AWBZ-zorggeld liever aan hobby's als groei, fusies, leuke projecten, PR, marketing, bonussen en ander eigengewin uitgeven. Te vaak zie je dat goede en gemotiveerde verzorgenden de zorg daardoor de rug toekeren en dat stagiaires voor wie geen begeleiding meer is een andere beroepsrichting kiezen.Ondertussen blijven hoge heren als mooi pratende bestuursvoorzitter Eelco Damen van Cordaan schaamteloos beweren dat ze er alles aan doen om personeel aan te trekken en te behouden (zie http://www.volkskrant.nl/economie/article1419226.ece/Vraag_naar_zorgpersoneel_groeit_minder_hard_dan_verwacht ). N.B.: Alleen al bij Cordaan zijn dit voorjaar opnieuw vanwege bezuinigingen op personeel talrijke contracten van goed personeel niet verlengd.Dergelijk beleid is inmiddels gemeengoed in zorgland. De zorg en dus het zorgpersoneel vormt de sluitpost in dit snoepjesland. Dat zal in de toekomst niet snel veranderen. Daarvoor valt er teveel en ongecontroleerd te graaien vanuit die AWBZ-pot.

De AWBZ-pot overigens die kennelijk veel beter gevuld behoort te zijn dan onze overheid ons wil laten geloven. Maar daarover mogen anderen schrijven.

Top