ACTUEEL

Mulder: UMC’s gaan afstoten en herverdelen

De acht UMC’s gaan zich in de toekomst sterker specialiseren en subspecialismen afstoten en herverdelen. Dat toekomstbeeld schetst voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) Elmer Mulder in zijn Health Lecture in Den Haag. Zo schrijft de Volkskrant.

Expertisecentra

De huidige landelijke taakverdeling is volgens hem niet meer voldoende. Volgens Mulder kan niet elk UMC alle zorg blijven verlenen. Daarom moeten er in de komende drie, vier jaar ‘grote slagen’ worden gemaakt in het aanwijzen van expertisecentra. Mulder kan nog geen ziektebeelden aanwijzen voor de expertisecentra, maar denkt aan ondermeer Parkinson, Alzheimer, neurochirurgie en gynaecologische oncologie.

Structuur

Het gevaar bestaat dat ziektebeelden minder snel herkend worden doordat bepaalde subspecialismen niet meer in alle UMC’s te vinden zijn. “Daarom moeten we een structuur opzetten, waarin artsen precies weten waar de juiste expertise is, zodat ze verantwoord naar elkaar kunnen doorverwijzen”, aldus Mulder volgens de Volkskrant.

Centralisatie

Concentratie betekent overigens niet dat een bepaald ziektebeeld op slechts één locatie te behandelen is. Om de spreiding per ziektebeeld te vergroten, zullen, naast het expertisecentrum, twee andere UMC’s een deel van de taken op zich nemen. Van een fusie van de acht UMC’s is wat Mulder betreft geen sprake. Wel moet er meer centraal worden beslist.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top