ACTUEEL

CIZ: Integrale indicatiestelling beter en goedkoper

Integrale indicatiestelling kan transparanter, eenvoudiger en goedkoper. In het visiedocument 'Indiceren: beter en breder voor een lagere prijs' schetsen het UWV en het CIZ hoe dit gerealiseerd kan worden.

Eén overheidsloket

Zo pleit het CIZ voor één loket waar burgers terecht kunnen voor hun vragen over regelingen in de sociale zekerheid, de zorg, het (speciaal) onderwijs en de maatschappelijke ondersteuning. In een tijd van beperking van de groei van de overheidsuitgaven is het volgens het CIZ des te belangrijker dat de dienstverlening van de overheid verbeterd en efficiënter wordt ingericht.

Anders organiseren

Indicatiestelling moet niet meer per regeling worden georganiseerd zoals nu het geval is, schrijven het UWV en CIZ in het visiedocument. De complexe aanvragen moeten integraal worden georganiseerd. Pas na de integrale beoordeling van de vraag moet worden gekeken naar welke regelingen van toepassing zijn. Voor de eenvoudige vraag volstaat toezicht op de beoordeling van de professional. 

Integraal indicatieproces op maat

Voor de 80 procent waarbij het gaat om een beperkte vraag waar een eenvoudige oplossing voor is, kan de indicatie slim en snel binnen enkele dagen geregeld zijn. En de burger die het digitale overheidsloket kent, kan de indicatie thuis eenvoudig via internet regelen. De 20 procent complexe problematiek vraagt om een integraal indicatieproces op maat. Hiervoor is goede samenwerking tussen de betrokken organisaties onontbeerlijk.

Visie op indicatie

In het visiedocument stellen het UWV en CIZ dat het voor de hand ligt dat de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt voor de organisatie van het loket. Want integrale beoordeling vergt vanuit het perspectief van de burger een uniforme werkwijze en toepassing van de verschillende regelingen. Dat vereist een centrale aansturing door de rijksoverheid. In het kader van deze bevoegdhedenverdeling kan de gemeente de noodzakelijke sanering van de loketinfrastructuur realiseren en het rijk de reorganisatie van de indicatiestelling met bijbehorende kostenreductie vormgeven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top