ACTUEEL

Den Haag opent verzamelpunt ouderenzorg

De gemeente Den Haag richt een tijdelijk verzamelpunt  voor incidenten in de ouderenzorg in. Het digitaal verzamelpunt is een onderdeel van een onderzoek naar de kwaliteit van de ouderenzorg.

Onderzoek kwaliteit ouderenzorg

Inwoners van Den Haag kunnen online melding maken als zij vinden dat een instelling voor ouderenzorg in Den Haag onjuist heeft gehandeld. De klachten worden geïnventariseerd en meegenomen in het kwaliteitsonderzoek dat voor 1 oktober wordt afgerond.  De gemeente Den Haag heeft het onderzoek ingesteld na signalen te hebben ontvangen dat de ouderenzorg niet voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente wil weten of het gaat om incidenten of dat er sprake is van een trend.

Het verzamelpunt is tot en met zondag 26 september open.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Akersloot

14 september 2010

Onderstaande brief las ik op Zorglinks op Twitter:Frances van Rijn schrijft open brief CDA wethouder nav artikel "Verzamelpunt incident ouderenzorg"

Geachte heer Klein,N.a.v. het artikel 'Verzamelpunt incidenten ouderenzorg', dat vandaag is verschenen op de website van de gemeente

Den Haag heb ik een aantal opmerkingen.Ten eerste vind ik de titel 'Verzamelpunt incidenten ouderenzorg' een belediging op zich. Er wordt hiermee ten

onrechte gesuggereerd dat het om incidenten gaat.Ten tweede heeft u opdracht gegeven aan een "adviesbureau dat gespecialiseerd is in ouderenzorg". Mogen burgers op

zijn minst weten welk adviesbureau dit betreft!Ten derde wil ik u er verder op wijzen, dat u de informatie van de IGZ er beter van af kunt laten halen, aangezien de IGZ

GEEN individuele klachten in behandeling neemt. U geeft mensen in nood hiermee valse hoop.Ten vierde wil ik u in overweging geven dit onderzoek te cancelen. Er zijn degelijke, wetenschappelijke

onderzoeken voorhanden (zie ANBO, www.ouderenbescherming.nl etc etc). Dit onderzoek voegt daar niets aan toe.

Het zou zelfs zo kunnen zijn, dat indien er weinig reacties op komen de uitkomst niet overeenkomt met de werkelijkheid.De werkelijkheid kunt u vernemen uit de kranten, het internet of op straat. Verder verwijs ik u naar de

site www.ouderenbescherming.nl waar u informatie kunt vinden, waaruit blijkt dat ten eerste dit onderzoek niet nodig is

(zonde van ons belastinggeld) en ten tweede het niet om incidenten gaat, maar dat ouderenmishandeling schering en inslag is. Allerlei onderzoeken, meldpunten, klachtencommissies etc etc werken alleen vertragend.U moet ingrijpen en uw verantwoording nemen. Bij instellingen vallende onder HWW Zorg of Florence, Nebo en indertijd

Huize Roël zijn er voorbeelden van slechte zorg en ouderenmishandeling.Verder adviseer ik u contact op te nemen met Fleur Agema (PVV) of Renske Leijten (SP), zij kunnen u terdege informeren

over de situatie in Den Haag!Met vriendelijke groet,Frances van Rijn

jansen

15 september 2010

Ik ben het van harte met Frances van Rijn eens.

Er wordt opdracht gegeven tot weer het zoveelste knullige kwaliteitsonderzoekje waar niemand iets aan heeft en in een la verdwijnt.Ik ben al 10 jaar als Specialist Ouderengeneeskunde op de werkvloer en zie dat de kwaliteit en kwantiteit van het personeel onvoldoende is. Investeer in professionals die de zorg moeten leveren is mijn advies aan beleidsmakers. een mooi appartement is een groot goed maar als je ondermaatse zorg krijgt heb je er niet veel aan.Het tijdperk van incidenten is inderdaad voorbij. De slechte kwaliteit is structureel en overal aanwezig. Als je een huis van kwaliteit gevonden hebt dan heb je het echt getroffen en mag je in je handen knijpen.

Top