ACTUEEL

Hartpatiënt beter af met vrouwelijke arts

Hartpatiënten die behandeld worden door vrouwelijke artsen krijgen betere zorg dan patiënten die behandeld worden door een man. Dit blijkt uit een studie van het Academisch Ziekenhuis Saarland in het Duitse Homburg. Dit komt doordat mannelijke artsen vaker dan vrouwelijke afwijken van de richtlijnen voor behandeling. Daarbij laten mannelijke patiënten zich eerder leiden door sekseverschillen; ze neigen ertoe mannen met hartfalen beter te behandelen dan vrouwen.Voor de studie, gepubliceerd in het European Journal of Heart Failure, werden de gegevens van bijna 1900 patiënten geëvalueerd.  Bij de behandeling van deze patiënten waren ruim 800 artsen betrokken. Twee derde van hen was huisarts, een kwart internist en  zeven procent. Binnen de specialismen waren mannen en vrouwen evenredig verdeeld. Gekeken werd naar de classificatie van de ernst van de ziekte, de huidige medicatie en de dosis ACE-remmers en bètablokkers.Vrouwen kregen deze medicijnen minder vaak voorgeschreven dan mannen.

Richtlijnen

Ook kregen zij vaker een lagere dosis dan in de richtlijn stond. Volgens de onderzoekers werden alle patiënten goed behandeld, maar vrouwelijke artsen schreven vaker dan hun mannelijke collega’s medicatie voor waarbij zij de startdosis lieten afhangen van de klachten van de patiënt. Patiënten ontvingen daardoor vaker een hogere dosis medicatie.

Patiënt bij discussie betrekken

“Vrouwelijke artsen richten zich meer op de persoon en betrekken de patiënt in de discussie over de behandeling”, stellen de onderzoekers. Hoewel die constatering niet nieuw is, is toch voorzichtigheid geboden. Zo was het percentage patiënten met hoge bloeddruk in de groep behandeld door vrouwelijke artsen hoger dan in de groep behandeld door mannelijke artsen. Ook werd in de statussen het lichaamsgewicht niet vermeld. Het zou kunnen dat de mannen zwaarder waren dan de vrouwen en dus meer medicatie nodig hadden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top