ACTUEEL

Nieuw bouwbeleid bespaart miljoenen in cure

Het nieuwe bouwbeleid in de zorg leidt tot een besparing in de cure tussen de 300 en 390 miljoen euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de eerste effecten van het nieuwe beleid door Plexus en BKB in opdracht van het ministerie van VWS.

Daling kapitaallasten

Het nieuwe bouwbeleid leidt tot een daling van de kapitaallasten met ongeveer vijftien procent. Dat betekent een besparing op macroniveau van 150 miljoen euro per jaar. Daar bovenop komt een besparing van 200 tot 240 miljoen euro per jaar dankzij een betere logistiek van het primaire proces. Uit de inventarisatie van Plexus en BKB blijkt dat dankzij de nieuwe bouwconcepten een efficiëntere logistiek mogelijk is.

Vierkante meters

Extra vierkante meters vertalen zich in hogere exploitatiekosten. Zorgaanbieders proberen deze zo laag mogelijk te houden gezien hun toegenomen risicodragendheid. Ten tijde van het oude beleid kwamen extra vierkante meters  goed van pas voor bijvoorbeeld toekomstige groei. Bestuurders maken nu een duidelijke afweging in de noodzaak van de extra vierkante meters. Het nieuwe bouwbeleid heeft zodoende een daling van het aantal vierkante meters van bouwplannen tot gevolg en daarmee lagere exploitatiekosten.

Onduidelijkheden

Onder zorgaanbieders bestaat er wel nog veel onduidelijkheid over het bouwbeleid. Bestuurders worstelen ondermeer met het boekwaardeprobleem, volumegroei in business cases in relatie tot het z-model en de overgangsregeling in de cure. In de care speelt ook de normatieve huisvestingscomponent.

Risicodragend kapitaal

Daarnaast is het nog onduidelijk in hoeverre risicodragend kapitaal wordt toegestaan in de zorg. Plexus en BKB concluderen in hun inventarisatie dat het toelaten van risicodragend kapitaal het meest wenselijk is. Dit kan de doelmatigheid van zorginstellingen bevorderen. Als mogelijk nadeel signaleren de partijen wel dat de introductie van risicodragend kapitaal kan leiden tot onnodige volumegroei. De volumeprikkel is nu echter ook al aanwezig in het huidige bekostigingsmodel in de cure, die prikkel neemt waarschijnlijk wel toe. In de care is de prikkel nog beperkt aanwezig, maar dit zal ook toenemen bij de introductie van risicodragend kapitaal. “Daarom is het essentieel dat overheid en zorgverzekeraars gaan sturen op het beperken van praktijkvariatie”, aldus Plexus en BKB in de rapportage Werken aan de Zorg.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 september 2010

Met alle onzekerheid zullen de uitgaven inderdaad laag zijn geweest. In elk geval zorgde dat voor de ruimte om Marc Bergs Plexus opnieuw te laten cashen bij VWS. Liever daar aan uitgeven dan aan inburgeringscursussen, blijkt maar.

hJZGUaIqBfhaUIFS

16 september 2012

I can arleday tell that's gonna be super helpful.

cdnXPmVl

17 september 2012

jV8Pcc <a href="http://aiqiqhnksndy.com/">aiqiqhnksndy</a>

Top