ACTUEEL

Rechter stelt PrivaZorg in gelijk over inzet ZZP’ers

PrivaZorg heeft het kort geding tegen het ministerie van Financiën over ZZP’ers in de AWBZ-thuiszorg gewonnen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat ZZP’ers ingezet mogen worden voor de AWBZ-thuiszorg.

Rectificatie

Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën moet zijn brief aan de brancheorganisaties over de onrechtmatige inzet van ZZP’ers in de AWBZ-zorg rectificeren. Ook de toelichting op de brief op de site van het ministerie moet gerectificeerd worden. Begin januari 2010 oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat VWS de informatie over de thuiszorg op onder meer de website en in een brochure moest rectificeren.

Inzet ZZP’ers

Volgens de rechter heeft het ministerie van Financiën onvoldoende duidelijk gemaakt dat ZZP’ers wel ingezet mogen worden in de AWBZ-zorg. Wel is het mogelijk dat inspecteurs en rechters in specifieke situaties kunnen oordelen dat een thuiszorginstelling als werkgever van de ZZP’er moeten worden aangemerkt. De jurisprudentie geeft hier echter geen ‘eensluidend’ beeld over, stelt de rechter.

Einde aan ‘ZZP’ertje pesten’

PrivaZorg is verheugd met de uitspraak. In een persverklaring stelt algemeen directeur Bertien Vries: “Wij hopen dat de ministeries na dit tweede vonnis eindelijk inzien dat handjes van de ZZP-ers in zorg niet kunnen worden gemist en dat zij ophouden met het ‘ZZP-ertje pesten’. Dit is natuurlijk in het belang van de ZZP-er zelf, maar vooral voor vele mensen die helemaal van de zorg van ZZP-ers afhankelijk zijn. Het is nu aan het ministerie van Financiën om samen met VWS ook een praktische fiscale regeling uit te werken om voor meer dan tienduizend ZZP’ers in de zorg fiscale discussie van geval tot geval te voorkomen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

16 september 2010

het blijft een hybride situatie, vooral omdat de ervaring met zzp'ers in de zorg (alfhulpen) niet direct wijst op het serieus nemen van de patiënt en het opkomen voor de belangen van deze groep werkers. in tegenstelling tot de trend zullen voor velen de problemen voorkomen kunnen worden als in ieder geval de regel wordt gehanteerd dat zzp'ers rechtstreeks van de cliënt/patiënt hun opdrachten krijgen. als een bemiddelingsbureau meer doet dan alleen bemiddelen zal al gauw de indruk bestaan van een arbeidsrelatie en komt dus de belasting- en premieheffing in beeld. daarnaast is van groot belang dat zowel de verzekeraars als de belasting accepteren dat zzp'ers zelfstandige ondernemers zijn die moeten reserveren voor zowel belastingen als pensioen en risico. en dat de zzp'ers zelf zich dat bewust zijn en zich niet te goedkoop in de markt laten zetten.

Top