ACTUEEL

Seneca: ‘Zorgsector moet krachten bundelen’

Zorginstellingen, verzekeraars en het ministerie van VWS willen meer een eigen stempel drukken op de toekomstige koers van de zorgsector. Dit bleek tijdens het Seneca Congres dat afgelopen week in Beetsterzwaag is gehouden.

Toekomst

Met het oog op problemen als vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de toename van chronisch zieken als mede de aankomende bezuinigingen kan de zorgsector zich geen passieve houding veroorloven, zo stelde directeur-generaal curatieve zorg Leon van Halder van het ministerie van VWS.  “Het speelkwartier is voorbij”, aldus Van Halder. “Je kunt achteroverleunen, je kunt zelf de lead nemen of je steekt de koppen bij elkaar.” Van Halders oproep om de krachten in het veld te bundelen werd door de Seneca-leden omarmd. Bestuurder Martin Bontje van verzekeraar UVIT, bestuursvoorzitter Martin van Rijn van pensioenfonds PGGM en voorzitter Han Noten van brancheorganisatie ActiZ kondigden tijdens het Seneca-congres aan dat zij het draagvlak voor een gezamenlijke, sectorbrede aanpak nader willen onderzoeken.

Vermaatschappelijking ouderenzorg

Een van de ideeën waar de Seneca-leden zich sterk voor willen maken is een hernieuwde vermaatschappelijking van de ouderenzorg. Bestuursvoorzitter Noten van ActiZ constateerde dat de ouderenzorg in Nederland vrijwel volledig is geïnstitutionaliseerd, terwijl deze taak voorheen tot het private domein behoorde.   “We vinden blijkbaar dat de overheid ervoor moet zorgen”, aldus Noten. “Ik vind dat de ouderenzorg echter weer terug naar de maatschappij moet. Ouderdom is net als het kind-zijn een fase in het leven waarin je hulp nodig hebt. Daar is meestal niets medisch aan. We moeten ons veel meer richten op autonomie en zelfredzaamheid.”

Houdbaarheid AWBZ

Door delen van de ouderenzorg weg te halen uit het zorgdomein kan ook de financiële houdbaarheid van de AWBZ worden verbeterd. UVIT-bestuurder Bontje pleitte daarnaast voor aanpassing van het collectieve karakter van de AWBZ ten gunste van meer persoonlijke verantwoordelijkheid. “We moeten zo snel mogelijk af van het omslagstelsel, want dat is op termijn niet houdbaar”, aldus Bontje. “Beter is een kapitaaldekkingssysteem via bijvoorbeeld long term care verzekeringen en zorgsparen.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ellenbroek

17 september 2010

DARE TO CARE en de Ondernemersvereniging Creatief in Zorg wil graag haar kennis over dit onderwerp inbrengen.

Is voorstander van een integrale aanpak.

DARE TO MOVE - DARE TO CONNECT

ellenbroek@daretocare.nl

06 10949401

Barendrecht

17 september 2010

Kom voor de vermaatschappelijking van de ouderenzorg vrijdag 1 oktober aanstaande kijken bij de Nationale Ouderendag 2010 in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Een particulier initiatief in nauwe samenwerking met ouderen, gemeenten, welzijnsinstellingen, zorginstellingen, ouderenbonden, scholen, bedrijfsleven en vele vrijiwlligers. Een organisatie die staat of valt met samenwerking en het besef dat jij, ik, wij samen verantwoordelijk zijn voor de ouderenzorg van de toekomst.Maurits Barendrecht

www.nationaleouderendag.nl

06-30918379

Maret Kloek-Wielenga

17 september 2010

De krachten bundelen is goed. Maar doe dat niet alleen vanuit de branche. Zorgen is een integraal gebeuren en begint in de wijk; dicht bij de mensen. Kijk wat daar nodig is en richt daaromheen de samenwerking in. Dan zie je vanzelf waar opschaling naar gemeenteniveau (verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen) en naar regionaal niveau en verder (UMC's, expertisecentra) nodig is.

Top