Finance

'Zorgfinancials hebben te weinig invloed'

Financiële professionals in de zorg worden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Terwijl financials in andere sectoren een duidelijk mandaat hebben, vervullen ze in de zorg veelal een ondersteunende functie. Dit constateren onderzoekers van de Nyenrode Business Universiteit en adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). De ondergeschoven positie van zorg-financials staat volgens de onderzoekers haaks op enkele cruciale ontwikkelingen in de sector.  Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden, krijgen instellingen door de overheid geregeld kortingen op prijs en volume opgelegd. Dit vraagt scherp inzicht in de eigen financiële situatie. Hetzelfde geldt voor het vervallen van de contracteerplicht en steeds stringentere aanbestedingseisen. 

Maatschappelijke verantwoording

Met de introductie van marktwerking krijgen zorgaanbieders bovendien te maken met ondernemersrisico’s die voorheen niet speelden. Continuïteit en een zeker instellingsbudget zijn hierdoor niet meer vanzelfsprekend.
Naast deze financiële ontwikkelingen is er een toename van de verantwoordingsvereisten. De Nederlandse samenleving ziet de financiering van de zorg als besteding van publiek geld en wenst dus ook inzage in de bedrijfsprocessen.  Het gevolg daarvan is een toename in de verantwoording, een vergaande regulering van inzagerecht voor verschillende belanghebbenden en strenge voorwaarden voor administratieve organisatie en interne controle met controlepunten, verificaties en toetsingen.
Al deze ontwikkelingen rechtvaardigen volgens de onderzoekers een dominantere rol voor zorg-financials. In de huidige situatie worden de hoofden economische en administratieve diensten (HEAD) gezien als een soort penningmeester annex boekhouder, terwijl het  groeiende taakbereik een rol als   Chief Financial Officer (CFO) of financieel directeur rechtvaardigt.

Nieuwe comptenties

De onderzoekers constateren opmerkelijk genoeg dat financials in kleinere instellingen relatief meer invloed hebben dan in grote instellingen, terwijl daar de bovengenoemde trends zich het duidelijkst manifesteren.
De groeiende complexiteit van het werk van zorg-financials betekent wel dat er een groter beroep wordt gedaan andere dan puur technische en vakinhoudelijke competenties. Persoonlijke en communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker voor effectief optreden. 
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top