ACTUEEL

'Besluitvormingsproces wet verplichte ggz omslachtig'

Besluitvorming via een 'tweetrapsraket' werkt vertragend en bureaucratisch, aldus KNMG beleidsadviseur Robinetta de Roode. Zij pleit voor besluitvorming door één multidisciplinair team. Zij zegt dit naar aanleiding van het besluitvormingsproces in het wetsvoorstel verplichte GGz dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

Tweetrapsraket besluitvorming

Het besluitvormingssysteem in dit wetsvoorstel bestaat uit een 'tweetrapsraket', schrijft De Roode op de site van artsenfederatie KNMG. “Eerst buigt een multidisciplinair samengestelde 'Commissie Psychiatrische Zorg' zich over de voorgenomen verplichte ggz, daarna de rechter. De commissie adviseert de rechter, de rechter beslist. Nodeloos dubbel werk, zo stelden KNMG,  NVvP, GGz Nederland en Verenso in hun reacties op het conceptwetsvoorstel. Het systeem veroorzaakt onnodige vertraging, het is bureaucratisch en nodeloos duur.”

'Dubbel werk en vertraging'

“Ik weet dat de Kamer de rechter in het wetsvoorstel wil houden en ik kan me ook voorstellen dat Kamerleden hiermee extra rechtsbescherming voor een kwetsbare groep patiënten denken in te bouwen. Maar feitelijk zal een standaard rechterlijke toets niet tot meer rechtsbescherming leiden, alleen tot dubbel werk en vertraging voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt. En dus ook tot onnodige extra kosten. Het voorstel van KNMG en anderen zou daarom moeten worden heroverwogen. Zowel rechtsbescherming als multidisciplinaire besluitvorming blijven daarin overeind”, schrijft De Roode. Lees de hele tekst op de site van de KNMG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top