ACTUEEL

Geld opvangpot evenwichtiger verdeeld

Ministerie van VWS Het bestaande budget voor de maatschappelijke opvang wordt evenwichtiger verdeeld over gemeenten. Hierover hebben staatssecretaris Bussemaker en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze week overeenstemming bereikt. De nieuwe verdeling sluit volgens de betrokken partijen beter aan op de verschillen tussen gemeenten in de vraag naar opvang. Ook doet deze recht aan die gemeenten die de afgelopen jaren veel eigen middelen voor de maatschappelijke opvang hebben vrijgemaakt.

Verdeelsleutel

In totaal is er 21 miljoen euro beschikbaar om de nieuwe verdeelsleutel in te voeren. De financiële injectie zorgt er voor dat de gemeenten die de afgelopen jaren onevenredig veel uit eigen middelen hebben gefinancierd, in twee jaar op het nieuwe bedrag zitten. De gemeenten die geld moeten inleveren, krijgen vier jaar om stapsgewijs aan het lagere bedrag wennen.

Economische crisis

In totaal gaat er bijna 460 miljoen euro om in de maatschappelijke opvang, die de verantwoordelijkheid is van 43 centrumgemeenten. Hiervan is 280 miljoen afkomstig van het rijk. De gemeenten betalen 178 miljoen. Gemeenten verwachten dat in de komende periode een groter beroep op de maatschappelijke opvang gedaan zal worden als gevolg van de economische situatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top