Finance

Bezuinigingsplannen duperen chronisch zieken extra

Chronisch zieke 65-plussers met een klein tot gemiddeld aanvullend pensioen worden het zwaarst getroffen door de bezuinigingsplannen van het demissionaire kabinet. Dat concludeert het Nibud in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Chronisch zieken- en Gehandicapten Raad (CG-Raad).

Achteruitgang koopkracht

In het algemeen gaan de chronisch zieken en gehandicapten in Nederland er in 2011 zo'n 0,4 tot 3,2 procent op achteruit in koopkracht, stellen de onderzoekers. Ter vergelijk: volgens de verwachting gaan 'gewone' Nederlanders er gemiddeld een kwart procent op achteruit. In deze berekeningen zijn de bezuinigingen van een nieuw kabinet nog niet meegerekend.

Stijging eigen bijdrage

In Nederland zijn er enkele honderdduizenden chronisch zieken en gehandicapten. De achteruitgang in hun koopkracht wordt volgens de berekeningen vooral veroorzaakt door de stijging van de eigen bijdragen die ze moeten betalen voor zorg.

Fiscale aftrek ziektekosten

De alleenstaande chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een inkomen tussen bijstandsniveau en modaal gaan er in de berekeningen tussen de 0,8 en 2 procent in koopkracht op achteruit. Dit komt omdat de fiscale aftrek van de ziektekosten is beperkt.

Alleenstaande 65-plussers

Door de hogere eigen bijdrage van de WMO, de zorg die door gemeenten wordt verleend, krijgen alleenstaande 65-plussers met een pensioen van 15.000 euro volgens de berekeningen 3,2 procent minder te besteden.

Chronisch zieken opnieuw de dupe

De CG-Raad constateert dat de achterban, die vaak al een laag inkomen heeft, voor het derde achtereenvolgende jaar extra moet inleveren. De raad noemt dat onaanvaardbaar en roept een nieuw kabinet op om de gehandicapten en chronisch zieken bij nieuwe bezuinigingen te ontzien.

'Riskante verschraling' van zorg

De koepelorganisatie van patiëntenorganisaties NPCF sluit zich hierbij aan. Door steeds maar te bezuinigen ontstaat een 'riskante verschraling' van zorg, waar vooral chronisch zieken en gehandicapten de dupe van zullen zijn, verwachten beide organisaties.

Actiz

Ook Actiz de koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, is niet te spreken over de begroting. De tarieven worden steeds opnieuw verlaagd, terwijl tegelijkertijd wordt verwacht dat er meer zorg wordt geleverd.

'Kaasschaaf-methode afschaffen'

Volgens Actiz wordt het hoog tijd dat politici keuzes durven te maken en duidelijk maken welke zorg in de toekomst nog wel en welke niet meer wordt vergoed. Nu wordt volgens Actiz steeds alles in stand gehouden maar komt daar keer op keer een kaasschaaf overheen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Meinsma

22 september 2010

Hoe sociaal is Nederland nog? De tweedeling in de maatschappij is al jaren een feit. De groep kanslozen wordt onnodig in het nauw gedreven, terwijl de toplaag beschamend hoge inkomens hebben en smijten met andermans geld.

Is dit niet een monopoliespel dat op z'n einde loopt? De economie als verdeelsysteem van voorzieningen en hulpbronnen is een farce geworden. Vroeger kon je nog het monopoliespeelbord omgooien en zeggen "ik doe niet meer".

Dat zou ik nu ook willen. Ik heb zelf geen klagen maar wordt dagelijks geconfronteerd met uitzichtloze schrijnende inkomenssituaties bij zieken en gehandicapten. En de ellende begint nog maar net.

Top