Finance

Centrum autisme breidt fors uit na extra budget

Het centrum autisme, onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord, heeft voor 2011 ongeveer drieënhalf miljoen euro extra toegezegd door het zorgkantoor en zorgverzekeraar Univé. Het ministerie, zorgkantoor en Univé hebben het centrum toestemming verleend haar hulpverlening fors uit te breiden.

Verdubbeling capaciteit

Het centrum autisme kan door de toezegging haar capaciteit verdubbelen en zo voldoen aan de groeiende vraag om autismehulpverlening. Daarnaast komen er tientallen extra arbeidsplaatsen bij.

Ondersteuning thuis

Het centrum autisme zegt de extra productiegelden voornamelijk in te gaan zetten om mensen in de thuissituatie te ondersteunen. Het centrum gaat succesvolle ambulante concepten uitwerken voor de doelgroep mensen met autisme. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden van E-mental health voor mensen met autisme en gaat deze breed inzetten waar dit effectief werkt. Verder gaat het centrum autisme de samenwerking binnen de autismeketen in Noord-Holland-Noord verder uitbreiden.

Franchise

Het toegezegde extra geld voor autisme in Noord-Holland vloeit voort uit een franchise die het centrum autisme op 1 mei dit jaar tekende met het Leo Kannerhuis. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerde voorziening, die contact heeft gezocht met partners in de autismezorg waarmee zij wil samenwerken.

Parnters

Deze partners zijn Lentis in Groningen, Amarant in Brabant, De Jutters in Zuid-Holland, Lucertis in Zeeland, De Mondriaangroep in Limburg en GGZ Noord-Holland-Noord.

Leo Kannerhuis Nederland

Voor het vormgeven van de samenwerking is een franchisenet uitgewerkt en Leo Kannerhuis Nederland opgericht. De partners maken als franchisenemer deel uit van Leo Kannerhuis Nederland. De ervaring die is/wordt opgedaan door de franchisenemers wordt gebruikt om de autismehulpverlening in Nederland doorgaand te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top