ACTUEEL

PvdA wil claimcultuur in zorg halt toeroepen

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen vindt dat ziekenhuizen moeten voorkomen dat steeds meer patiënten naar de rechter stappen. De PvdA wil de ‘claimcultuur’ een halt toeroepen. Daarvoor pleitte het Kamerlid eerder deze week bij de Nationale ombudsman, weet de Telegraaf.

Explosieve toename claimgedrag

Heijnen spreekt van een explosieve toename van claimgedrag bij vooral scholen en ziekenhuizen. Hij wil dat ombudsman Alex Brenninckmeijer met de instellingen aan de slag gaat om het probleem terug te dringen. Publieke organisaties zouden de hand in eigen boezem moeten steken, stelt Heijnen in de Telegraaf. Als uiterste middel ziet de PvdA het blokkeren van de wettelijke mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen.

Klachten als advies

Lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Gita Gallé stelde in haar blog op Skipr onlangs nog dat ziekenhuizen klachten ter harte moeten nemen. “Een klacht is een gratis advies, laten we dat goed benutten.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes vz SIN-NL

22 september 2010

Pierre Heijnen cq de Pvda dienen zich te schamen.

De meerderheid van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden zien af van het indienen van klachten of claims.

En ...zodra patienten wel de moed hebben om voor hun recht op te komen worden ze geconfronteerd met de muur van stilte in stand gehouden door artsen en ziekenhuizen.

Gitta Gallé heeft jarenlang ons verzoek tot openheid en eerlijkheid en om herstelbehandeling na medische fouten genegeerd. Geen woorden maar daden.

Tot nu toe heerst schijnheiligheid in de medische sector door de slachtoffers van medische fouten voor te liegen en aan hun lot over te laten en te weigeren om adequaat onderzoek te doen naar preventie van medische fouten.

SIN-NL roept de medische sector op tot:

-Vertel en Herstel

-Registreer en Leer, zie verder www.sin-nl.org.

wansink

23 september 2010

dhr heijnen kaart een belangrijk onderwerp aan. hij kiest alleen een onjuiste invalshoek. heijnen begrijpt kennelijk niet waarom 'zijn' volkspartij zoveel kiezers is kwijtgeraakt. hij heeft niet door dat er - terecht - steeds meer mondige burgers zijn die een klacht indienen zodra een school of ziekenhuis miskleunt. ten eerste gaat het om mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. ten tweede vergroot alleen druk van buitenaf (burgers, pers, politiek) de noodzaak om te veranderen/verbeteren. over de toon en de manier waarop dat gebeurt, kan van mening worden verschild. maar dat iedereen die een klacht indient meteen weer de mond moet worden gesnoed, is een teken van zwakte en een signaal van autoritair, regentesk denken.

andriesse

23 september 2010

Jaarlijks overlijden 1735 patiënten in ziekenhuizen door medische fouten. Nog eens dertigduizend mensen lopen tijdens de behandeling letsel op dat voorkomen had kunnen worden. Bij tienduizend van hen is de ‘schade’ blijvend.Dit is de koptekst van een redelijk recent onderzoek dat ook aan Klink is aangeboden

Hoe gaat Heynen met de belangen van slachtoffers en nabestaanden om?

Bejaard en Vogelvrij

26 september 2010

Helemaal weer PvdA...

Hoezo moet de nationale ombudsman aan de slag met instellingen om de vele slachtoffers makende problemen terug te dringen waardoor "claimcultuur" voorkomen zou kunnen worden???Me dunkt dat dat juist een uitgelezen rol en pure plicht is van politiek en IGZ! Die de instellingen er ook eens goed op moeten gaan wijzen dat slechts een miniem aantal slachtoffers klachten indient en een nog veel miniemer aantal claims!

Diezelfde politiek zou de instellingen er ook van moeten weerhouden/moeten verbieden heel veel te veel (zorg)geld te verdoen aan het met dure juristen en advocaten bevechten van zeer terechte claims; waarmee slachtoffers nog eens extra de dupe worden van de arrogante houding van machtige zorginstellingen.

Top