Finance

Ziekenhuiskosten met een kwart gestegen

De totale ziekenhuiskosten zijn sinds 2003 met ongeveer 25 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van facilitair adviesbureau Hospitality Consultants en kenniscentrum Prismant. De kostenstijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een grotere productie. Het aantal patiënteenheden van ziekenhuizen is sinds 2003 gestegen met 16 procent. In deze patiënteenheden zijn factoren als het aantal opnames, eerste polikliniekbezoeken, verpleegdagen en aantal dagverplegingen verdisconteerd. De gemiddelde opnameduur is afgenomen en het aantal dagen dagverpleging nam toe met 30 procent. In reactie hierop hebben de ziekenhuizen het aantal beschikbare bedden verminderd met gemiddeld 10 procent. Ook is de bezettingsgraad met 7 procent gestegen naar 71 procent.

Facilitaire kosten

De gemiddelde kosten van de facilitaire bedrijven in de ziekenhuisbranche zijn sinds 2003 met circa 19 procent gestegen. Het aandeel van de facilitaire kosten in de totale kosten is met 13 procent wel gelijk gebleven. De facilitaire personeelskosten namen toe met 16 procent toe, terwijl de facilitaire personeelsformatie daalde met 11 procent. Opvallend is de groeiende inzet van tijdelijke arbeidskrachten; de kosten voor personeel dat niet in loondienst is, stegen met bijna de helft. Huisvesting, terreinen en energie zijn goed voor ruim een derde van de totale facilitaire kosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top