ACTUEEL

Ruim 100 meldingen misbruik jeugdzorg

In ongeveer twee maanden tijd zijn 110 tot 120 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik van kinderen die op last van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De zogeheten commissie-Samson, waarbij de meldingen zijn binnengekomen, doet donderdag een oproep aan slachtoffers, daders, jeugdhulpverleners en andere betrokkenen om zich te blijven melden.

Telefonisch meldpunt

De meldingen zijn vooral binnengekomen bij het telefonisch meldpunt (070-3765872). Dat heeft de commissie op 19 juli geopend voor onderzoek naar seksueel misbruik van minderjaren die van overheidswege gedwongen zijn geplaatst in (rijks)jeugdinrichtingen, internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen.

Misbruik binnen Rooms-Katholieke Kerk

De commissie onder leiding van voormalig procureur-generaal Rieke Samson-Geerlings is ingesteld door de ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie). Zij besloten dit voorjaar tot onderzoek, omdat bij meldingen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook gesproken werd over kinderen die door de kinderbescherming in katholieke instellingen waren geplaatst.

Commissie-Deetman

Voor het onderzoek wordt contact gehouden met de commissie-Deetman, die het misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onder de loep neemt. Vorige maand werd bekend dat bij Deetman ruim negenhonderd meldingen van slachtoffers en enkele daders zijn binnengekomen. Beide commissies onderzoeken de periode van 1945 tot nu toe.
De meldingen die bij Samson zijn binnengekomen, zijn deels verjaard en deels van recentere datum. Als zaken voor vervolging in aanmerking komen en niet verjaard zijn, worden betrokkenen geadviseerd aangifte te doen. Als de indruk bestaat dat het misbruik nog speelt en meer kinderen risico lopen, onderneemt de commissie zelf ook actie.

Signalen van misbruik bij overheid

Volgens Samson kan nog niet geconcludeerd worden dat bepaalde regio's, typen jeugdzorg of instellingen eruit springen. Zij noemt de meldingen voor het onderzoek “van vitaal belang” en verwacht nog meer. Samson wil weten hoe misbruik heeft kunnen plaatsvinden in de jeugdzorg. Ook moet duidelijk worden in hoeverre signalen van misbruik bij de overheid bekend waren en zo ja, hoe daarmee is omgegaan.

Naar verwachting is het eindrapport in juni 2012 klaar. Tweede Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks wil in de tussentijd een debat met Rouvoet om een “vinger aan de pols te houden”. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top