ACTUEEL

‘Kabinet mag problemen AWBZ niet negeren’

Het kabinet kan de problemen rond de AWBZ niet langer voor zich uit schuiven. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Aanleiding voor de oproep van de RVZ is de recente opheffing over de besteding van de AWBZ-gelden. Die wekken de indruk dat de overheid zicht noch greep heeft op de besteding van de jaarlijks 22 miljard die er in de AWBZ omgaat. Volgens de RVZ is deze suggestie feitelijk onjuist. De overheid heeft in grote lijnen wel degelijk zicht op de uitgaven. Dit neemt niet weg dat de RVZ  een jaarlijks overzicht van de AWBZ-bestedingen, naar analogie met de rapportage over de sociale zekerheid, zou toejuichen. Hierin zou aandacht moeten zijn voor de zorgbehoefte van gebruikers van de AWBZ en de indicatiestelling in relatie tot de feitelijk geboden zorg. Ook moet er meer informatie komen over de door gebruikers ervaren kwaliteit en het financiële risico dat zorgkantoren en zorginstellingen lopen. Bovendien moet de kwaliteit en doelmatigheid van de zorginkoop en de arbeidsproductiviteit van de zorginstellingen beter in kaart worden gebracht.

Regeerakkoord

Nu de AWBZ in de media onder vuur ligt kan het kabinet de problemen met de AWBZ niet langer voor zich uitschuiven, vindt de RVZ. Dit betekent dat het kabinet het regeerakkoord op de schop moet nemen. Hierin is overeengekomen om na de introductie van de zorgverzekeringswet en de WMO voorlopig geen majeure veranderingen in het zorgstelsel aan te brengen.  
De RVZ constateert eens te meer dat de AWBZ te veelomvattend is. Er zitten voorzieningen in die mensen zelf kunnen betalen, zoals delen van de ouderenzorg. Of voorzieningen die beter kunnen worden ondergebracht in de zorgverzekering of de WMO, zoals al is gebeurd met kortdurende en op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg en huishoudelijke hulp.

Zorgketens

Ook de kwaliteit van de zorg kan beter. De RVZ wijst in dit verband op het gebrek aan privacy in verpleeghuizen. Daarnaast kan de organisatie van de zorg aan chronisch zieken sterk worden verbeterd, bijvoorbeeld door het opzetten van zorgketens die over de grenzen van de AWBZ en de zorgverzekering heen reiken.

Doelmatigheid

Hoewel de uitvoering van de AWBZ de afgelopen jaren is verbeterd, is er volgens de RVZ nog steeds sprake van ondoelmatigheid. In het recente advies over uitgavenbeheer in de gezondheidszorg pleit de RVZ er daarom voor zowel de zorgkantoren als de zorginstellingen meer financieel risico te laten lopen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top