ACTUEEL

Marktwerking biedt investeerders en zorg kansen

In het kader van de te introduceren marktwerking zijn bij Coresta de financiële consequenties en alternatieve financieringsmogelijkheden voor zorginstellingen nader onderzocht. Gezien de doorgaans financieel zwakkere positie van zorginstellingen zijn zij genoodzaakt zich te oriënteren op alternatieve financieringsmogelijkheden.

Overgangssystematiek

Gezien de toezegging van de overheid dat zij in september uitsluitsel geeft over de invulling van de prestatiebekostiging en de daarbij te gebruiken overgangssystematiek is het voor zorginstellingen noodzakelijk goed zicht te hebben op hun financiële positie. Is borging door het WfZ mogelijk? Hoe is het gesteld met onze eigen vermogenspositie, liquiditeit en solvabiliteit? dit zijn slechts enkele vragen die beantwoord dienen te worden. Bijkomende zaken zoals fiscaliteit en wet- en regelgeving moeten eveneens meegewogen worden. Voor zorginstellingen zijn de consequenties van deze zaken moeilijk te overzien. Het meest van belang is dan ook dat er door de zorginstelling een heldere toekomstvisie wordt ontwikkeld. Op basis van deze visie kunnen specialisten en adviseurs een zorginstelling adviseren en bijstaan bij het nemen van deze horde.

Coƶperatie met beleggers

Coöperatie met beleggers kan voor zorginstellingen in de toekomst uitkomst bieden. Het geheel of gedeeltelijk overdragen van het vastgoed aan een beleggende partij maakt het voor zorginstellingen mogelijk de financiële positie drastisch te verbeteren en de vastgoedrisico’s over te dragen aan of te delen met die beleggende partij. Zorginstellingen en beleggers zijn doorgaans nog onvoldoende met elkaar bekend. Om inzicht te krijgen in elkaars zienswijze is er op basis van interviews een criteriamatrix samengesteld. Deze criteriamatrix maakt in één oogopslag inzichtelijk welke voorwaarden verschillende partijen (beleggers, banken en zorginstellingen) aan een eventuele samenwerking stellen.

Helder vastgoedbeleid

Gezien de centrale rol van zorginstellingen in deze ontwikkelingen moet het grootste belang gehecht worden aan het ontwikkelen van een duidelijke toekomstvisie en een helder vastgoedbeleid. Op basis van deze visie kunnen zowel fiscalisten als banken als beleggers hun conclusies trekken en er voor zichzelf voor kiezen al dan niet toe te treden tot de markt voor zorgvastgoed. Kansen liggen er in die markt in ieder geval voldoende.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top