Finance

VWS wil nacalculatie verzekeraars in 2012 afschaffen

Het ministerie van VWS wil in 2012 de nacalculatie in de risicoverevening afschaffen, staat in de Rijksbegroting. Afschaffing van deze regeling leidt tot grotere risico’s voor de zorgverzekeraars bij de uitvoering van de Zorgwet, zegt ZN-voorzitter Hans Wiegel.

Hoger risico verzekeraar

Verzekerden moeten hier de rekening betalen in de vorm van nog hogere premies, voorspelt Wiegel. Zorgverzekeraars krijgen in het huidige vereveningssysteem vooraf een compensatie die voorkomt dat een verzekeraar, die relatief veel ongezonde verzekerden heeft en dus hogere kosten heeft, onevenredig wordt benadeeld. Naderhand vindt er (ex post) afrekening plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten. Klink verwacht dat de afschaffing van het nacalculatie-systeem zorgverzekeraars een prikkel geeft om doelmatiger in te kopen.

Controversieel onderwerp

Demissionair minister Klink van VWS wil deze regeling in 2012 afschaffen en heeft de afgelopen maanden hard doorgewerkt aan deze plannen, hoewel de Tweede kamer dit onderwerp afgelopen zomer controversieel heeft verklaard. Zorgverzekeraars lieten toen al weten dat VWS naar hun mening te voortvarend te werk gaat. De ex-post correcties zijn weliswaar als tijdelijk instrument ingesteld, maar de zorgverzekeraars vinden het te vroeg om het nu al af te schaffen. Zij vinden dat dit alleen verantwoord kan als het budget dat zorgverzekeraars vooraf krijgen op basis van risico-inschatting, betrouwbaar is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

27 september 2010

nogmaals een aanwijzing dat dhr Klink gewoon een eigenwijs mannetje is dat zich niets aantrekt van afspraken en adviezen.

( zie eerder zijn handelen rond het EPD, de aanschaf van vaccins, Q koorts, dbc, het niet reageren op brieven van de OMS, het beleid rondom eigen bijdragen en uiteraard het uit de school klappen over de onderhandeling)

Top