Finance

'Ziekenhuizen moeten winst mogen maken'

Het nieuwe kabinet moet het mogelijk maken dat ondernemers geld kunnen investeren in ziekenhuizen. Voorzitter Roelf de Boer van de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft hiervoor donderdag gepleit tijdens een congres in Den Haag.

Moderne apparatuur

De ondernemers moeten ook winst op hun investering kunnen maken, vindt De Boer. Hij noemt als groot voordeel dat ziekenhuizen meer budget tot hun beschikking krijgen. "En daar kunnen ze dan bijvoorbeeld modernere apparatuur van kopen of meer onderzoek mee doen naar nieuwe behandelingen.''

Cowboys

Het huidige demissionaire kabinet was tegen het inschakelen van investeerders in de ziekenhuiszorg. Het gevaar zou bestaan dat ondernemers te veel winst aan de ziekenhuizen zouden onttrekken, geld dat afkomstig is van zorgpremies. De Boer is niet bang dat 'cowboys' er met de poen vandoor gaan. "Er zijn genoeg veiligheidskleppen en zekerheden in te bouwen om dat te voorkomen.'' Volgens hem werken ziekenhuizen in Spanje en Duitsland al jaren met externe investeerders en loopt dat systeem uitstekend.

VVD & PVV

Als er een kabinet komt waarin de VVD zitting heeft en de PVV steun aan geeft, zijn de kansen groot dat het bedrijfsleven in de ziekenhuizen kan stappen, zegt De Boer.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

D. Post

27 september 2010

Winst maken in de zorg zal die zorg fors duurder maken. Immers bij winstmaken hoort dat de omzet zo groot mogelijk zou moeten zijn. Aandeelhoduers willen winst op hun investeringen en dat kan alleen als de prijzen omhoog gaan of de omzet toeneemt. Het omhoogbrengen van prijzen zal door de overheid worden verhinderd. De omzet kan echter niet in de hand worden gehouden. Het is in de zorg heel gemakkeleijk om patienten vaker terug te bestellen of meer onderzoek te doen dan nodig is. Ik ken dat fenomeen uit onderzoek dat ik in het verleden heb gedaan.

Echter in de zorg gaat het om iets heel anders dan in een gewoon bedrijf. Als artsen zorgen we ervoor, als we ons werk tenminste goed doen, dat we de patient beter maken en dus uit het medisch circuit houden. We zijn dus eerder gericht op het minder omzet maken dan om de winst te verhogen door meer te doen.

Als er winst moet worden gemaakt dan kan dat in de zorg door omzetverhoging. En dat is slecht voor de patiemt omdat het ook bekend is dat hoe meer men doet, zeker onnodig, des temeer de kans bestaat op iatrogene schade, schade door het medisch handelen.

Pleiten voor winst in de zorg betekent een pleidooi houden voor kwalitatief slechte zorg en houdt in dat de totale kosten voor de zorg fors zullen stijgen.

tjark reininga

27 september 2010

ziekenhuizen mogen ook nu al wel winst maken, maar ze moeten die winst weer inzetten voor hun zorgaanbod. en dat is een goede zaak waar de zorg wel bij vaart.in aansluiting op het betoog van D Post wijs ik erop dat het toelaten van winstuitkering aan derden er ook toe kan leiden dat de kosten voor de overheid hoger worden, omdat verliesgevende activiteiten niet langer met winstgevende gefinancieerd zullen worden. die worden gestaakt of de winstgevende activiteiten worden formeel in een aparte onderneming ondergebracht.

Top