ACTUEEL

VVT-personeel kritisch over communicatie

Medewerkers van verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) hebben kritiek op de communicatie tussen medewerkers, middenkader en de top van de organisatie. Dit blijkt uit de MedewerkerMonitor, een onderzoek van ActiZ waaraan dit voorjaar 52.000 medewerkers deelnamen.

Tevredenheid

Volgens de respondenten dient de communicatie tussen de verschillende afdelingen verder verbeterd te worden. Juist in een tijd waarin zorgorganisaties volop in verandering zijn, is goede communicatie cruciaal, zo schrijft ActiZ. De tevredenheid met het werk is de afgelopen jaren gestegen. In de periode 2007-2008 gaven medewerkers hun werk nog een 6.8, nu is dat een 7,2. Medewerkers in de kraamzorg zijn nog positiever over hun werk; zij geven hun werk een 7.4. In de jeugdgezondheidszorg waarderen medewerkers hun werk met een 7.1.

Geen leegloop

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 8 procent van de medewerkers zich oriënteert op ander werk. Volgens ActiZ is dat percentage is niet ongebruikelijk. Mensen die zich op ander werk oriënteren doen dat bijvoorbeeld omdat zij weinig plezier op het werk hebben of de sfeer en cultuur als negatief ervaren. Werkdruk wordt nauwelijks als belangrijkste vertrekreden genoemd. Van een dreigende leegloop uit de zorg is dan ook geen sprake, aldus ActiZ.

Benchmark

De MedewerkerMonitor is onderdeel van de jaarlijkse benchmark die PricewaterhouseCoopers in opdracht van ActiZ uitvoert. In het onderzoek geven medewerkers hun oordeel over onder andere de inhoud van hun werk, de mate van zelfstandigheid, de werkdruk, sfeer en cultuur en de visie en ambitie van de organisatie. Tijdens een congres op 1 oktober presenteert ActiZ de volledige benchmarkuitkomsten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

26 september 2010

VVT medewerkers zijn kritisch over de communicatie! Niet over de overhead. Deze lezer is kritisch over de 'journalist'. De kop moet wel de lading van het artikel dekken en niet een prikkeling zijn voor wederom verkeerde beeldvorming. Wees blij dat de sector zo open en kritisch durft te zijn. Dit getuigt van inzicht en bereidheid om zaken aan te pakken. Ik hoop dat de Skippr redactie ook de moed heeft om deze titel te wijzigen!

Bejaard en Vogelvrij

28 september 2010

Geen van de medewerkers in de zorg die ik ken, is bekend met dit onderzoek van ActiZ...

ActiZ is een werkgeversorganisatie, een branche-organisatie van ZORGONDERNEMERS en deze organisatie zet zich dus in voor het ONDERNEMERSCHAP in de "markt" van de zorg.

M.a.w. ActiZ zet zich in voor de BELANGEN VAN haar opdrachtgevers/leden, de machtige ZORGORGANISATIES, die hiervoor flink (zorg)geld betalen aan hun door zichzelf in het leven geroepen ActiZ. Die leden zijn de bestuurders, directeuren, raden van toezicht, kortom de MACHTIGE ZORGWERELD. ActiZ IS de machtige zorgwereld en zal dus altijd in het straatje van de hoge heren/dames praten, onderzoeken, verdedigen, etc..

En hoe serieus en betrouwbaar nemen we een slager die zijn eigen vlees keurt???"Overhead" in de kop van dit artikel zal overigens niet bedoeld zijn zoals de gemiddelde leek dit woord kent, in de betekenis van overheadkosten. Waar de gemiddelde burger en zorgmedewerker zeer kritisch zijn over deze onevenredig hoge kosten in m.n. de instellings- en thuiszorg, zal ActiZ, als werkgeversorganisatie, die zeer terechte kritiek natuurlijk niet snel aanroeren ;-).

Top