ACTUEEL

Zorgpremie DSW stijgt met 114 euro

De jaarpremie voor de basisverzekering van DSW bedraagt 1194 euro. Dat is 114 euro meer dan het afgelopen jaar. DSW is dit jaar opnieuw als eerste zorgverzekeraar met de premie voor volgend jaar gekomen.

Stijging premie

De stijging van de premie wordt volgens de zorgverzekeraar vooral veroorzaakt door een tekort van 3,4 miljard euro in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Ook de gestegen zorgkosten en de verhoogde solvabiliteitseis van DNB speelden een grote rol bij de stijging. Bij DSW betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.

Tekort Zorgverzekeringsfonds

Het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid is de afgelopen jaren ontstaan doordat landelijk de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen van de overheid. De overheid verlaagt in 2011 de bijdrage die alle zorgverzekeraars uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangen, om op deze wijze het tekort grotendeels weg te werken. Dit heeft tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa 75 euro moet worden verhoogd.

Afschaffen macronacalculatie

Tegelijkertijd wordt het zorgpakket kleiner. Ondermeer de kosten voor tandheelkundige hulp voor 18- tot 22-jarigen, anticonceptie vanaf 21 jaar en eenvoudige loophulpmiddelen als een rollator komen vanuit de basisverzekering niet meer voor vergoeding in aanmerking.
Bovendien heeft het huidige kabinet in de rijksbegroting het voornemen opgenomen om de macronacalculatie per 2012 af te schaffen. Deze macronacalculatie compenseert de zorgverzekeraars voor verkeerde ramingen en voor tussentijdse beleidswijzigingen van de overheid.

Premies in de toekomst

Als dit voornemen doorgaat, zal dit in 2012 direct leiden tot nog hogere premies, zo waarschuwt DSW. In de eerste plaats zullen zorgverzekeraars, vanwege de onzekerheid in de ramingen, een risico-opslag op de premie moeten opnemen. In de tweede plaats heeft DNB aangegeven in dat geval, vanwege het toegenomen risico, de solvabiliteitseisen voor alle zorgverzekeraars te verhogen. Het extra vermogen dat hiervoor noodzakelijk is, moet ook via extra premie worden opgebouwd. (ANP)

Bekijk de reportage van de NOS

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top