Finance

Ministeries verlengen regeling GO Cure

De ‘Garantie Ondernemingsfinanciering curatieve zorg’ (de Go Cure) wordt verlengd tot 31 december 2011. Via deze regeling staat de overheid voor 50 procent garant bij nieuwe bankleningen van 1,5 tot 50 miljoen euro. Hiermee wil de overheid zorginstellingen ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen voor financiering van nieuwbouw, verbouw, renovatie of groot onderhoud.

Tijdelijke regeling

De Go Cure is in oktober 2009 gestart en zou tot oktober 2010 duren. Aangezien er steeds behoefte bestaat aan deze regeling, is de tijdelijke Go Cure verlengd tot en met 31 december 2011.

Bouwstimulans

De regeling is bedoeld als bouwstimulans voor ggz- en categorale instellingen, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen. Nu de bouwnijverheid gebrek aan opdrachten heeft, is het mogelijk gunstige bouwsommen af te spreken, wat de bouwkosten kan drukken. Deze regeling kan ook ingezet worden om units voor lang verblijf te bouwen bij geïntegreerde ggz-instellingen.

Go Cure

De Go Cure wordt namens de demissionaire ministeries van Economische Zaken en VWS uitgevoerd door Agentschap NL.

250 miljoen

Voor de Go Cure is 250 miljoen euro beschikbaar. Met 50 procent garantie kan dus voor 500 miljoen euro aan leningen verstrekt worden. Tientallen ggz-instellingen zijn niet bij het Waarborgfonds aangesloten. Het is bekend dat ook bij het Waarborgfonds aangesloten ggz-instellingen hun bouwfinanciering moeilijk rond krijgen. Zodoende kan deze regeling een alternatief zijn voor borging door het Waarborgfonds.

Lening projecten

Projecten waarvoor leningen zijn verstrekt, zijn onder andere een uitbreiding van een particuliere kliniek, nieuwbouw van een algemeen ziekenhuis en de bouw van een nieuwe diagnostisch centrum. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe projecten via de deelnemende banken Rabobank, ABN AMRO, BNG en ING.
Meer informatie over GO Cure.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top