Finance

ZN voorspelt nog hogere zorgpremies op termijn

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dinsdag gewaarschuwd. De door het kabinet voorgenomen afschaffing van de macro-nacalculatie leidt tot meer financiële instabiliteit bij zorgverzekeraars, zodat de Nederlandsche Bank (DNB) voor hen de solvabiliteitseis opnieuw zal verhogen. Dat wordt doorgerekend aan de verzekerden.

Afschaffen nacalculatie

Het demissionaire kabinet kondigde kortgeleden aan de nacalculatie af te schaffen. Dat is een compensatie die zorgverzekeraars ontvangen als ze plotseling te maken krijgen met financiële tegenvallers, veroorzaakt door overheidsbeleid. Het afschaffen van de macro-nacalculatievoor zorgverzekeraars betekent dat verzekeraars een extra risico-opslag nodig hebben om tegenvallers goed te kunnen opvangen. Wiegel verwacht dat de Nederlandsche Bank (DNB) daarom extra financiële buffers zal eisen van de verzekeraars. Die hebben volgens hem geen andere keus dan de rekening bij de klanten neer te leggen. Het zal daarbij gaan om zo’n 60 euro per verzekerde per jaar, aldus Wiegel.

Solvabiliteitseis DNB

Het verhogen van de solvabiliteitseis betekent volgens Wiegel dat er nog meer ‘ dood geld’ in kas komt bij de zorgverzekeraars. Wiegel: “Ik heb niet de indruk dat wij zodanige risico’s nemen dat het daarvoor nodig is”. Hij benadruk dat  de stijging van de zorgpremies niet de keus is van de verzekeraars, maar het gevolg van de bezuinigingen van het kabinet.

DSW maakt premie bekend

Dinsdag maakte zorgverzekeraar DSW uit Schiedam, traditiegetrouw als eerste, de hoogte bekend van de premie van zijn basispakket. Die bedraagt op jaarbasis 1194 euro en dat is 114 euro meer dan vorig jaar. De andere zorgverzekeraars presenteren hun premies de komende weken. De verwachting is dat ze fors zullen stijgen ten opzichte van vorige jaren. De premiestijging dit jaar was aanvankelijk geraamd op 104 euro.

Zorgverzekeringsfonds

Pieter Hasekamp, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zegt dat de stijging voor een belangrijk deel te wijten is aan tekorten in het Zorgverzekeringsfonds, veroorzaakt door te lage ramingen. Hij spreekt over een tekort van 2,5 miljard euro dat de komende paar jaar wordt rechtgetrokken. DSW verklaart de stijging behalve door tekorten bij de overheid, ook door steeds hogere uitgaven voor de zorg in Nederland en strengere eisen van De Nederlandsche Bank.

Aanbiedingen zorgverzekeraars

Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 doen zorgverzekeraars hun klanten elk jaar een aanbieding voor een nieuwe verzekeringspolis. Als de klant de kosten te hoog vindt of de inhoud van het pakket niet goed genoeg, kan die overstappen naar een concurrent. De overheid hoopt zo de kwaliteit van de zorg te verhogen. Een ander doel is de kosten van zorg zo laag mogelijk te houden.

Profileren

Verzekeraars beginnen zich te profileren nu weer de tijd aanbreekt dat klanten de mogelijkheid krijgen om over te stappen. Zo maakte CZ maandag bekend volgend jaar te stoppen met zorginkoop bij zes ziekenhuizen die de behandeling van borstkanker niet goed aanpakken. De verzekeraar maakt vrijdag bekend om welke ziekenhuizen het gaat. De stap van CZ is revolutionair te noemen in de wereld van de gezondheidszorg. Wiegel zei “zeer verheugd” te zijn over deze stap van CZ die “de nieuwe taak van de verzekeraars” in de praktijk zichtbaar maakt.

Cadeautje Klink

Overheid en patiëntenorganisaties dringen er al jaren op aan dat zorgverzekeraars ziekenhuizen die slechte zorg leveren aan de kant zetten. Ze kunnen dan juist extra capaciteit inkopen bij ziekenhuizen die wel goede zorg leveren.
Minister Ab Klink van Volksgezondheid reageerde dinsdag dan ook opgetogen op de stap van CZ. Hij noemde het een 'cadeautje' en een broodnodige stap om het zorgstelsel naar een hoger plan te brengen. Ook patiëntenkoepelorganisatie NPCF was zeer blij met de stap. Voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland zei te verwachten dat meer verzekeraars CZ zullen volgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top