ACTUEEL

Platform VG en Landelijk Platform GGz werken samen

De cliëntenorganisaties Platform VG en Landelijk Platform GGz (LPGGz) gaan nauw samenwerken in een strategische, organisatorische en inhoudelijke alliantie. De besturen van beide organisaties hebben afgelopen dinsdag hiertoe een overeenkomst ondertekend. Zij verwachten zo een sterkere vuist te kunnen maken om de belangen van hun achterban te behartigen.

Initiatief samenwerking

Het initiatief voor de alliantie is ontstaan nadat eerdere trajecten om tot één landelijke koepel van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO) te komen, tot onvoldoende resultaat hebben geleid. De beide platforms hebben een hoge ambitie om als het gaat om een krachtige PGO-top en nemen daarom de regie in eigen hand. Er wordt toegewerkt naar een flexibele organisatiestructuur, waarbij te zijner tijd ook andere partijen kunnen toetreden.

belangenbehartiging

Gezamenlijke kennisontwikkeling, visievorming en het stimuleren van het maatschappelijke debat zijn speerpunten van de alliantie. Thema’s waar beide organisaties samen in optrekken zijn onder meer onderwijs, werk en inkomen en AWBZ-zorg.

Verschillen onderling

De platforms behouden elk hun eigen identiteit en onafhankelijkheid, omdat er ook veel verschillen bestaan tussen de doelgroepen. In de komende drie maanden vullen Platform VG en Landelijk Platform GGz (LPGGz) de samenwerking verder in.

Cliëntenorganisaties

Platform VG is de koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. LPGGz behartigt de belangen van mensen met psychische gezondheidsproblemen en hun familie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top