ACTUEEL

Klant en medewerker geven VVT hoger rapportcijfer

Klanten en medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) hebben de sector een hoger rapportcijfer gegeven. Dit blijkt uit de ActiZ benchmark 2010.

Bejegening

Cliënten waarderen de zorg in de VVT met gemiddeld een acht, tweetiende punt hoger dan twee jaar geleden. Op het punt van bejegening is het rapportcijfer zelfs zestiende tot achttiende punt omhoog gegaan. Daar staat tegenover dat er onder de psychogeriatrische patiënten en hun familieleden sprake is van een licht lagere waardering waar het de kwaliteit van zorg betreft. Beduidend minder scoort de VVT op het punt van inspraak, informatie en overleg. Onder somatische intramurale cliënten wordt dit onderdeel met een 6,8 gewaardeerd.

Veranderpotentie

De algemene medewerkerstevredenheid steeg van een 6,8 naar een 7,2. De vertrekgeneigdheid van medewerkers is volgens ActiZ. Blijkens de benchmark oriënteren zich slechts acht van iedere honderd werknemers op ander werk. In de MedewerkerMonitor is voor het eerst geïnventariseerd hoe hoog de veranderpotentie van medewerkers is. Weliswaar geeft een derde van de medewerkers aan dat zij graag in beweging wil komen en zich ook in staat acht om dat te doen, maar daar staat tegenover dat tweederde aangeeft hier moeite mee te hebben. Dit onderstreept volgens de noodzaak van leiderschap.

Omslag

De uitkomsten laten zien dat de VVT-sector klaar is voor de omslag naar toekomstbestendige en meer cliëntgerichte zorg. “De ActiZ zorgorganisaties laten zien dat de omslag is ingezet”, stelt directeur Aad Koster. “Er komt weer meer ruimte voor het primaire proces tussen zorgprofessional en cliënt en dat wordt door cliënten en medewerkers natuurlijk gewaardeerd.”

Financiële positie

Uit het onderzoek blijkt een voorzichtige verbetering van de financiële situatie van de sector. Bijna de helft van de zorgorganisaties heeft een duurzame financiële positie bereikt. Bij ruim een op de vijf is die positie echter nog onvoldoende solide. De ruimte van de sector om structureel en stevig te investeren in zorgvernieuwingen is nog steeds beperkt, concludeert ActiZ.
Aan de benchmark werkten honderd honderd zorgaanbieders en ruim 50 duizend medewerkers mee. Ook zijn de Consumer Quality-indexcijfers van zo’n 150 duizend cliënten meegewogen. Het onderzoek is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top