ACTUEEL

Bonden bezorgd over Wajong

Beloning onder het minimumloon van Wajongers is onacceptabel. Zij dreigen zo tweederangs werknemers te worden. Dus niet snijden in het inkomen van deze kwetsbare groep, maar maatregelen nemen om de Wajongers een betere positie te geven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven de drie vakcentrales en de gezamenlijke gehandicaptenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Ook doen zij een dringende oproep aan de werkgevers een serieuze inspanning te plegen om banen beschikbaar te stellen voor Wajongers.

Tweederangs burgers

Deze maand komt het langverwachte wetsvoorstel Wajong in de Kamer aan de orde. De vakcentrales FNV, CNV, MHP en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Platform VG en het Landelijke Platform GGz vragen de Kamer in een gezamenlijke brief om de inkomenspositie van Wajongers te verbeteren. De bedoeling van het wetsvoorstel is meer Wajong-gerechtigden aan het werk te krijgen. De organisaties juichen dit streven toe. Maar ze hebben forse kritiek op een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel: veel werkende Wajongers onder de 27 jaar zullen minder gaan verdienen dan het Wettelijk minimumloon. Zij dreigen op die manier tweederangs werknemers te worden. De organisaties vinden dat niet acceptabel.

Overheid moet voorbeeld geven

De organisaties vragen de Kamer om de inkomenspositie van werkende Wajongers goed te regelen. Juist in economisch slechte tijden is dat noodzakelijk. Wajongers die naar vermogen werken moeten in ieder geval het minimumloon verdienen. Net als ieder ander. Verder moeten ze ook doorgroeimogelijkheden hebben. Anders hebben velen geen enkel perspectief op verbetering van de inkomenspositie. Bovendien moet pensioenopbouw mogelijk zijn. Dat is nu niet het geval.
Werkgevers zijn nog steeds huiverig om mensen met beperkingen aan te nemen. Om meer Wajongers aan het werk te helpen, is het daarom noodzakelijk de druk op werkgevers op te voeren. Te beginnen bij de grootste werkgever van Nederland: de overheid. De overheid moet zelf meer Wajongers gaan aannemen. Om zichtbaar te maken of dat echt gebeurt, zal de overheid jaarlijks streefcijfers over Wajongers moeten publiceren waarop ze kan worden afgerekend.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top