ACTUEEL

Borst verwerpt aantijging achterkamertjespolitiek

Oud-minister Els Borst verwerpt de aantijging dat de keuze voor het Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kankerinstituut (AvL-NKI) als kinderoncologisch centrum een kwestie van “achterkamertjespolitiek”  is geweest.  Volgens Borst, die voorzitter van de selectiecommissie was, is er sprake geweest van een open, transparante aanbestedingsprocedure.

Machtsstrijd

De keuze voor het AvL-NKI als het enige Nederlandse centrum voor kinderoncologie heeft het nodige stof doen opwaaien. Met name de Nederlandse  Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is tegenstander van een enkel centrum voor kinderoncologie. Volgens de NFU hoort de behandeling van kinderen met kanker inclusief aanverwante specialismen in de UMC’s thuis.  Op 24 september discussieerden PvdA Kamerlid Eelke van der Veen en hoogleraar Guus Schrijvers op Radio 1 over de machtsstrijd in de kinderoncologie. Schrijvers, daarbij gesteund door Van der Veen,  merkte ondermeer op dat hij de criteria miste op basis waarvan het AvL is verkozen.

Logisch en zorgvuldig

In een schriftelijke reactie , waar Zorgmarkt uit citeert, laat Borst weten het niet met de kritiek eens te zijn. “Beste Guus en Eelke, Ik hoorde jullie in het radioprogramma Argos”, aldus Borst. “Wat mij stoorde was jullie veronderstelling dat ik "achterkamertjespolitiek" heb bedreven, omdat er geen open aanbesteding zou zijn geweest voor de locatie van het NKOC. Ik help jullie graag uit de droom. Natuurlijk heeft het bestuur van het NKOC initiatief wél een open "call voor bids" gedaan onder Nederlandse ziekenhuizen. Aan een andere procedure zou ik niet hebben meegewerkt. Er kwamen diverse biedingen binnen, waaronder helaas geen enkele van een UMC. De reden daarvan was dat de NFU het niet eens is met het plan voor één centrum. De selectie adviescommissie, waarin vier medische hoogleraren (waarvan twee oncologie in Nederland en 1 kinderoncologie in de VS) en ikzelf zitting hadden, hebben de bids bestudeerd en de bieders ontvangen. Unaniem heeft de commissie vervolgens het NKOC bestuur geadviseerd, verder te onderhandelen met AvL/NKI . Het bestuur heeft dat advies overgenomen. Dat de namen van de andere geïnteresseerde ziekenhuizen niet openbaar zijn gemaakt lijkt mij logisch en zorgvuldig en is in overeenstemming met hun eigen wens.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top