Finance

Zorginstellingen zijn blind voor fiscaliteit

Zorginstellingen worstelen met de huidige btw-regels. Deze zijn ingewikkeld en kostbaar in de uitvoering. Ondanks deze problemen is fiscaliteit binnen instellingen geen serieus punt van aandacht. Dit blijkt uit het onderzoek “Tax is a black box” dat accountants- en adviesorganisatie PwC en beroepsvereniging HEAD hebben uitgevoerd.

Geld schuiven

In het kader van het onderzoek gewerden zo’n tweehonderd financieel verantwoordelijken bevraagd. Een derde van de respondenten is recent gecontroleerd de Belastingdienst. Daarbij werd met name gekeken naar  ‘loonheffing’, pas in de tweede plaats naar  ‘omzetbelasting’. PwC en HEAD noemen het frappant dat ondanks dit hoge controlepercentage bijna negen van de tien financieel verantwoordelijken aangeven dat fiscaliteit niet hoog op de agenda staat. “Fiscaliteit in de zorg wordt gebagatelliseerd” en “het is toch maar geld schuiven van VWS naar Financiën”, waren in dit verband veelgehoorde opmerkingen.

Naheffingen

“Op deze manier omgaan met fiscaliteit brengt logischerwijs risico’s met zich mee. Die op hun beurt financiële consequenties kunnen hebben in de vorm van eventuele naheffingen”, stelt Eelco van der Enden, partner binnen de belastingpraktijk van PwC. “Door meer aandacht te besteden aan belastingen, worden dit soort risico’s weggenomen en kunnen instellingen zich beter focussen op hun primaire taak: het verlenen van kwaliteitszorg.”

Belemmering

Belangrijke fiscale problemen in de zorg zijn de btw in relatie tot samenwerking en vastgoed, de inhuur van zelfstandigen en de (onbelaste) kostenvergoedingen en declaraties. Omdat zorg is vrijgesteld van btw kunnen zorginstellingen die niet terugvorderen. Dit belemmert volgens de onderzoekers de samenwerking met andere zorginstellingen op het gebied van  facilitaire of back-officediensten, aangezien de efficiencywinst teniet wordt gedaan door de btw die betrokken partijen elkaar in rekening moeten brengen.

Inconsequent

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat financieel professionals in de zorg de overheid mede verantwoordelijk houden voor het ontbreken van goed risicomanagement. De oorzaak hiervoor ligt volgens hen in de complexiteit van wet- en regelgeving en inconsequent beleid gevoerd door de Belastingdienst. “De inspecteur in Leeuwarden kan iets anders roepen dan die in Hengelo”, constateert PwC.

Duidelijkheid

Dit neemt niet weg dat zorginstellingen volgens PwC en HEAD zelf ook kansen laten liggen. “Helaas staat fiscaliteit in de brede zin des woords nog onvoldoende op de kaart in de zorg”, zegt Gerard Born, voorzitter van beroepsvereniging HEAD. “En dat terwijl er zulke grote bedragen mee gemoeid zijn. Daarnaast zien wij ook een duidelijke rol voor de overheid. Maak de belastingwet-en regelgeving niet onnodig complex voor zorginstellingen, besteed meer aandacht aan de communicatie tussen de zorgsector en de Belastingdienst en volg landelijk één lijn.”

Vertrouwen

Volgens PwC en HEAD valt er veel winst te behalen door de invoering van horizontaal toezicht bij zorginstellingen. Horizontaal toezicht is een vorm van belastingcontrole waarbij de Belastingdienst en de belastingplichtige op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen met elkaar omgaan. Een organisatie geeft inzicht in de manier waarop zij fiscaliteit beheerst en de Belastingdienst past de intensiteit van het toezicht hier op aan. Concreet betekent dit dat als de interne beheersingssystemen op orde zijn, de Belastingdienst niet langer omvangrijke controles met terugwerkende kracht houdt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

smeets

7 oktober 2010

Dit lijkt me geen wonder in gedachte de wijze waarop in 2002 het btw vraagstuk in de zorg ( en onderwijs ) is afgedaan. Eindelijk staat het BCF voor de zorg (care en cure) weer op de agenda in het kader van het regeerakkoord.

Top