ACTUEEL

Toch geen eigen bijdrage psychiater in 2011

De eigen bijdrage voor de psychiater die demissionair minister Klink van Volksgezondheid volgend jaar wilde invoeren, is van de baan. Klink meldde de Tweede Kamer woensdag dat hij alsnog andere oplossingen heeft om 110 miljoen euro aan eerdere overschrijdingen te dekken.

Onvermijdelijk

De gehele Kamer verzette zich van meet af aan tegen het plan voor deze eigen bijdrage en vreesde vooral de gevolgen voor sociale minima. De langdurige discussie is nu beslecht, maar Klink stelde eerder wel dat het volgens hem onvermijdelijk is dat er “iets van eigen risico komt” gezien de snelgroeiende vraag naar deze zorg.

Alternatief

Hij noemt dat het enige middel om het kostenbewustzijn te vergroten. “De ggz groeit enorm. Die kosten drukken andere dingen weg.” Klink roept betrokkenen in de ggz op om zelf alternatieven aandragen om te voorkomen dat er per 2012 alsnog een eigen bijdrage komt voor de tweedelijns ggz.  (ANP)

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Dokelaar

6 oktober 2010

Problemen onderdrukken met psychiatrie leidt op termijn tot steeds meer onderdrukte problemen. Het is onzinnig om dat voort te laten duren.Inmiddels meer dan 1 miljoen mensen slikken dagelijks antidepressiva en het aantal gebruikers blijft stijgen. Ook ADHD-medicatie gebruik onder kinderen stijgt explosief en Stichting Farmaceutische Kengetallen verwacht dat dit jaar meer dan een miljoen pakjes ADHD medicatie zal worden voorgeschreven. In Nederland mag alleen een psychiater ADHD medicatie voorschrijven.Waarom laten we omstreden artsen hun gang gaan en rommelen in de hersenen van miljoenen mensen zonder dat er een medische verantwoording voor is? Dat is toch absurd?En waar is het goed voor? Psychiatrie kan nooit een waardevolle bijdrage bieden voor psychisch welzijn en onze toekomst. Wegvluchten in de drugs leidt alleen maar tot een escalatie van problemen op de lange termijn, en dat is ook duidelijk zichtbaar in de cijfers.

Grondman

6 oktober 2010

Reactie op Dokelaar,

psychiatrische medicijnen zijn geen drugs maar medicijnen.

Misschien krijgen mensen wel eens te snel , maar sommigen ook veel te laat medicijnen.

Mensen zijn nu eenmaal breekbaar en fragiel en krijgen tal van ziektes en aandoeningen. Bij doortrekken van de redenering van Dokelaar kunnen we ook medicijnen voor diabetes, hoge bloeddruk, astma, hartziektes, kanker etc.. maar beter afschaffen omdat daar net zo weinig of net zo veel over bekend is.

Daarbij bestaat psychiatrie uit veel meer dan medicijnen, er is psychiatrische begeleiding, thuiszorg, psychiatrische psychotherapie, preventie, psycho-educatie, psychohygiëne etc..

Psychiaters zijn geen drugsdealers maar medisch specialisten met een zeer brede opleiding, integraal ingesteld, met kennis en ervaring op gebied van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn en functioneren.

Dokelaar

6 oktober 2010

Reactie op GrondmanHet feit is dat er geen bewijs is voor de ziekten die psychiaters desalniettemin op medische wijze bestrijden met 'medicijnen, en dat is nogal een verschil met andere medische specialismen waar er wel tastbaar bewijs bestaat voor de ziekten.Op die basis kan men stellen dat er geen medische verantwoording is voor de medicijnen die psychiaters voorschrijven.En neem dan eens die cijfers in beschouwing, het feit dat meer dan 1 miljoen mensen dagelijks antidepressiva slikken of dat er in 2009 weer 14% meer antipsychotica is voorgeschreven aan kinderen.En u stelt wel dat psychiatrie 'veel meer' is dan het voorschrijven van medicijnen, maar is dat wel werkelijk zo? Dat een psychiater ook psychotherapie kan geven wil nog niet zeggen dat hij daarvoor nodig is. Een gespecialiseerde psychotherapeut kan dat namelijk vele malen beter.Psychiatrische therapie is niets meer dan ziekte-inzicht aanleren en dat vormt volgens veel geleerde juist een belemmering voor de kans op herstel.We moeten toch ook realistisch blijven, want zoals minister Klink ook duidelijk aangeeft in zijn verantwoording; de vraag naar psychiatrische zorg is explosief stijgende en dat is niet bepaald een teken dat psychiatrie effectief is.Ik vind dat we altijd moeten proberen om het echt goed te doen, het begint bij de intentie. Natuurlijk zijn de problemen reëel, maar dat verantwoord zeker geen schandalige praktijk als de psychiatrie.

Anonym

6 oktober 2010

Wat een opluchting zeg dat het niet door gaat !!

Ik ben zelf lichamelijk ziek en kan daarom begin van het jaar de eigen bijdrage van 165 euro gelijk al betalen.

Maar daar naast heb ik ook een handicap en maak gebruik van 2e lijns zorg thuis in de vorm van een ambulante SPV er.

En ook doe ik een dagactiviteit 2x in de week.

Aangezien ik van bijstand leef is dit een hele opluchting voor mij dat het niet door gaat.

Dat scheelt weer 3 maanden afhankelijk zijn van tassen met eten van anderen.

Want begin dit jaar kon ik door de eigen bijdrage van 165 euro dus niet genoeg eten meer kopen.

Vennewijk

7 oktober 2010

Ja, de ziektes zijn 'niet aantoonbaar'. Toch wel degelijk met tests en hersenactiviteit en dergelijke. Bovendien als je kanker hebt is het ook niet tastbaar dan zie je het ook op een schermpje of hoor je het van de dokter. Dus als die dokter zou zeggen kijk dit stukje hersen functioneert bij jou anders dan bij de meeste mensen waarom zou je het dan niet geloven. Als iemand niet kan slapen omdat zijn hersenen op volle toeren draaien, en je geeft hem (kan zelfs homeopatisch) een rustgevend middel, dan verbeteren zijn prestatie en welzijn toch? Omdat diegene dan ZEGT dat het werkt. Kan ook naar jomanda gaan als je kanker hebt en erin geloven, maar dat is weer niet rationeel? omdat mensen toevallig ook sterven als ze WEL medicijnen gebruiken tegen dit tastbare? Ja bij jomanda is het sterftecijfer hoger maar goed.. ging hier om het principe. Een groot gedeelte van een psychische aandoening is het ontdekken en vooral 't accepteren ervan.. en je grootste hulp ben je zelf. Maar ik vind het niet zo gek dat er steeds meer mensen hulp nodig hebben als je ziet wat er allemaal gebeurd tegenwoordig.. vriendin laat ik savonds ook echt niet alleen over straat gaan, bijv.. of zomaar de kans dat je neergestoken wordt als je je mening geeft.. niet zo gek dat mensen daar problemen aan overhouden.

Dokelaar

7 oktober 2010

Kanker is een fysiologische aandoening die niet te ontkennen valt, en over de behandelwijze valt dan wel te twisten (c.q. naar Jomanda gaan of een medicijn gebruiken) maar het ontkennen van de ziekte is niet mogelijk.Bij psychiatrie speelt een andere kwestie, namelijk het feit dat psychiaters als arts verkondigen dat mensen een hersenstoornis hebben terwijl daar geen bewijs voor bestaat.De kwakzalver in deze is de psychiater, evenals Jomanda t.o.v. het medicijn tegen kanker.Vanuit de kern is de psychiatrie gebaseerd op de hypothese dat alles dat wij zijn, ons denken en gedrag, het gevolg is van biochemische processen in de hersenen. En op basis van die kern-hypothese hebben ze vervolgens hypothesen bedacht voor het bestaan van hersenziekten als oorzaak voor psychische problemen en vormen van gedrag.Ondanks dat er geen bewijs bestaat dat de kern-hypothese van de psychiatrie juist kan zijn behandelen ze de hersenstoornissen op basis van die hypothese alsof ze zouden bestaan, en dat is onverantwoord en de resultaten (cijfers) bepleiten een dergelijke praktijk ook zeker niet.Wanneer je er dieper over nadenkt dan weet je ook nog eens dat het onmogelijk is dat de kern-hypothese van de psychiatrie juist kan zijn want theoretisch gezien is het niet mogelijk dat gedachten en gedrag worden veroorzaakt door biochemische processen omdat eenvoudig gesteld het fysieke niet aan de basis kan staan van zichzelf.De menselijke geest is een direct exponent van de bron van het leven en het leven streeft naar meer dan wat er reeds is en dat betekent dat het niet kan voortkomen uit iets dat is zoals het is (iets dat verklaarbaar is) omdat het er dan al zou zijn geweest en geen reden zou hebben om te bestaan.Kortom: de theoretische basis van de psychiatrie is ondeugdelijk en de praktijk van de psychiatrie is gebaseerd op een dogma en niet op objectieve wetenschap of gedegen theoretische overwegingen.De psychiatrie is zowel ethisch als medisch onverantwoord.

Anonym

7 oktober 2010

Aan al die mensen en in het bijzonder dhr Dokelaar (die ik niet als een idioot zal beoordelen) die vinden dat psychiatrische ziekten niet bestaan, zou ik u graag naar alle wetenschappelijke literatuur willen verwijzen. Aan de hand van bestudering van deze literatuur kunt u net als uw gezond verstand (in hoeverre dat nog gezond is) zelf beoordelen of psychiatrische ziekten bestaan en of er wellicht een oplossing is voor uw problemen.

Laat ik u gerust stellen de onderzoeken zijn gedaan bij meer mensen dan die in Nederland wonen. Ja er is reden tot psychiatry en wellicht ook voor u een rede om naar de psychiater te gaan.

jopie

7 oktober 2010

heer dokelaar,

Volgens mij denkt u dat onze hersenen niet bestaan en er daarom ook niets mis mee kan gaan. Dit brengt u over op een middeleeuwse manier en brengt zeker geen goed aan bij mensen die een genetisch overdragbare psychiatrische stoornis hebben. Wat u betreft gan we 600 jaar terug in de tijd toen psychiatrische patienten nog heksen en tovenaars waren.

dat en uw brengt het heel filosofisch

Dokelaar

7 oktober 2010

Als dat bewijs zou bestaan waarom kunnen ze bij mensen individueel dan niets aantonen en gebeurt het diagnosticeren van psychiatrische ziekten op basis van een vragenlijst?Vindt u dat werkelijk een gedegen basis om hersenmedicijnen aan mensen voor te schrijven?Beseft u dan niet dat de samenleving daar mentaal steeds zwakker door zal worden? Wat als er straks een ramp gebeurt? Moeten we dan allemaal naar een potje psychiatrische pillen grijpen?

Anonym

7 oktober 2010

@dokelaar,

Ik zou u dringend willen verwijzen naar wetenschappelijke studies over de hersenen en het gedrag. Ik ga u niets uitleggen omdat ik er geen tijd voor heb. Maar dit zal ik u wel zeggen. Psychiatrische stoornissen hebben meerdere oorzaken en vaak ligt de oorzaak in het functioneren van de hersenen.

Graag eerst even de wetenschappelijke literatuur doorlezen, alles kritisch bekijken en dan met een oordeel komen. Uw mening is absoluut inferieur wanneer u niets af weet van waarover u spreekt. U zet met uw oordeel heel veel mensen in de kou met uw oordeel datr ze zich aanstellen en zich maar beter moeten gedragen. Dat slaat volkomen nergens op.

Ik hoop dat u slim genoeg bent om iets te lezen en te begrijpen van de oorzaken van psychiatrische stoornissen.

Ik ga hier mijn tijd niet meer mee verdoen. Leest eerst wetenschappe en kom dan met een oordeel. Uw oordeel staat haaks op onderzoeksresultaten.

Dokelaar

7 oktober 2010

Beste Anonym,Ik ontken zeker niet dat mensen ernstige problemen kunnen hebben waar ze hulp voor verdienen. Elkaar helpen om te winnen/overleven is een deugd, niemand kan het alleen en de meest ernstige problemen overwinnen kan tot de grootste baten leiden.Ik ben een leek op het gebied van de psychiatrie ook al heb ik mij er als buitenstaanders zo'n 3 jaar in verdiept, dus alle wetenschappelijke studies lezen die psychiaters in de afgelopen 60 jaar met miljarden euro's aan belastinggeld verzameld hebben heeft voor mij geen zin. Ik houd het liever simpel: bij mensen individueel bestaat geen enkel bewijs dat er iets mis is in hun hersenen en toch schrijven psychiaters hersenmedicijnen voor alsof de ziekte zou bestaan. En als je naar de cijfers bekijkt dan zie je dat ze dat op steeds grotere schaal doen, en zelfs bij kleine kinderen.In 2009 werden bijna 900.000 pakjes Ritalin voorgeschreven aan voornamelijk kinderen, en het gebruik blijft explosief toenemen. Dat is geen teken dat het goed is waar psychiaters mee bezig zijn.Ik vind gewoon: Geen bewijs voor een hersenziekte? Blijf dan weg uit de hersenen van mensen.En overigens ter informatie, voor meetbare hersenziekten is er de neuroloog. Wat psychiaters doen is onverantwoord en leidt tot een escalatie van problemen en kosten. Want de behandelkosten zijn niet de enige kosten waar het om gaat, de sociale verzekeringslasten zijn nog veel groter.Als we psychische problemen op eigenlijke wijze met onze geest leren overkomen, dan hebben we iets om op voort te bouwen. De kennis verkregen uit het overwinnen delen mensen dan met elkaar en zo worden we gezamenlijk steeds sterker en meer capabel om met problemen om te gaan.

Robak

30 juni 2011

@dokelaar,

Ik lees niet alles van u daar ik me niet goed kan concentreren meer sinds 2 jaar.
Ik had een zwaar beroep (37 jaar aaneengsloten) en waarbij ik geconsentreert moest werken. Dit kan ik niet meer vanwege gronische depressie, dit is mij niet aangepraat (wat u wellicht zou denken).

Mijn moeder is 13 jaar onder behandeling geweest helaas aan de spychische "ziekte" is zij overleden, of is dat ook geen "ziekte"?
Google anders even naar altzheimer en u weet dan waar ik het over heb, zij kreeg dit op 50 jarige leeftijd.

Mijn vader zit op dit moment in een psychiatrische gesloten inrichting dit na veel moeite, hij heeft de zoveelste psychose.
Zoek dat ook maar even op, er is binnen de korste keren genoeg over te vinden zonder veel boeken te hoeven te bestuderen.
Zijn leeftiijd is nu 83, daarbij begint hij ligt dement te worden, ook geen ziekte?

Hij moet dus ook die bijdrage betalen....... zucht alsof hij en mijn moeder dit zelf uitgekozen hebben en hadden kunnen voorkomen.

Of gaat u nu schrijven dat ze wel ongezond geleefd zullen hebben of dit zo ingebeeld hebben/hadden

sorry maar u verteld hier veel onzin naar mijn mening en niet op medische waarheid berust.

Ik zou zeggen schoenmaker blijf bij je lees

Top