ACTUEEL

‘Kabinet rekent zich rijk met decentralisering zorg’

Het toekomstige kabinet-Rutte rekent zich ten onrechte rijk met het doorschuiven van zorgtaken naar de gemeentes. Dat constateert hoogleraar bestuurskunde Bas Denters in het Financieele Dagblad.

Extra taken

De gemeenten krijgen extra taken op ondermeer het gebied van de jeugdzorg, jeugd-ggz en delen van de langdurige zorg. Dit moet een besparing van een miljard euro opleveren. Het kabinet denkt ook euro 880 miljoen euro te besparen door de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand samen bij de gemeenten onder te brengen.

Goedkope oplossing

In het FD laat hoogleraar bestuurskunde Bas Denters van de Universiteit Twente weten dat het kabinet-Rutte te ver gaat met het op voorhand inboeken van efficiencykortingen. “Het is een goedkope oplossing voor het Rijk”, aldus Denters. “Maar het is de vraag of die kortingen ook echt worden gerealiseerd. Gemeenten moeten toch specifieke deskundigheid mobiliseren om de nieuwe regelingen te organiseren.”

Beleidsvrijheid

Denters’ opmerkingen sluiten aan bij de kritiek die ondermeer GGZ Nederland vorige week uitte. Volgens voorzitter Marleen Barth beschikken gemeenten niet over de specifieke expertise op het gebied van de jeugd-ggz. In het FD plaatst directievoorzitter Ralph Pans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagtekens bij de hoogte van de kortingen. “Wij zeggen niet dat er niets kan worden bespaard”, aldus Pans. “Maar gemeenten moeten wel de ruimte krijgen om lokaal maatwerk te bieden.” Of gemeenten bij de nieuwe overhevelingen in staat zullen zijn om ruim een miljard te besparen op hun nieuwe taken, is volgens Pans dan ook afhankelijk van de vrijheid die gemeenten krijgen om het beleid zelf in te vullen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top