ACTUEEL

Inspecties controleren zorg op brandveiligheid

De inspectie van het ministerie van VROM, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gaan zorginstellingen in oktober extra controleren op brandveiligheid.

Nader onderzoek

In totaal bezoeken de inspecties honderd zorginstellingen, waarvan tien tot twintig instellingen uit de gehandicaptenzorg. De inspecties bekijken op basis van dit onderzoek of nadere inspectieactiviteiten nodig zijn. Naar verwachting worden de resultaten van dit inspectieproject aan het eind van het eerste kwartaal 2011 gepresenteerd.

Wettelijke eisen

In het gezamenlijke inspectieproject richt de Arbeidsinspectie zich op de BHV-organisatie, ontruimingsplannen en ontruimingsoefeningen. VROM concentreert zich op de technische brandveiligheid van het gebouw in relatie tot de eisen die hieraan worden gesteld, onder andere in de gebruiksvergunning. De IGZ bekijkt de brandveiligheid vanuit de optiek van kwaliteit van zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top