ACTUEEL

‘NZa kan samen met andere toezichthouders’

Met het oog op de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat is het verstandig als toezichthouders als de NMa, de NZa, de Opta en de Consumentenautoriteit fuseren. Dit stelt hoogleraar mededingingseconomie Barbara Baarsma in het Financieele Dagblad.

‘Toezichtsmoloch’

Baarsma betoogt dat de vier toezichthouders hetzelfde uitgangspunt hebben in de vorm van het consumentenbelang. Volgens Baarsma kan het samengaan van verschillende toezichthouders forse bezuinigingen opleveren op ondermeer huisvesting, personeelszaken en juridische ondersteuning. Bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vreest een ‘toezichtsmoloch’  en daarom ziet weinig in een samengaan.

Specialistisch

Kalbfleish denkt wel dat een fusie tussen NMa en Opta zinvol kan zijn, zoals ook in 2003 al ter sprake kwam. Volgens mededingingsjurist Weyer Verloren van Themaat van Houthoff Buruma is de inpassing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het meest problematisch. De NZa houdt niet alleen toezicht op marktverhoudingen in de zorg, maar stelt ook de tarieven vast voor het gereguleerde deel van de zorg, hetgeen zeer specialistisch werk is. Een combinatie van de NMa, telecomwaakhond Opta en de Consumentenautoriteit ziet Verloren van Themaat wel zitten.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Piet de Bekker

10 oktober 2010

Misschien kunnen we beginnen om eerst de verhoudingen tussen NMa en NZa weer normaal te krijgen. De ene ziet toe op mededinging (conform afspraken in de Mededingingswet: fusietoets, kartelverbod) en de andere voert WMG uit (prijzen vaststellen in gereguleerde markten, sectorspecifiek markttoezicht in sectoren met vrije prijsvorming). Nu lopen toezichttaken te veel door elkaar heen en dat komt de kracht niet ten goede.Zo blijft het raar dat de NMa op voorspraak van NZa en IGZ een fusie goedkeurt waar evident een monopoliepositie ontstaat (casus Zeeland). Had gewoon die fusie op grond van de Mw afgekeurd en de minister had vervolgens om kwaliteitsredenen alsnog goedkeuring kunnen verlenen. Wel zo zuiver, ieder zijn eigen rol en afwegingen!

Bert Hermans

11 oktober 2010

In Portugal heeft men inmiddels al een aantal jaren ervaring opgedaan met een nieuwe onafhankelijke regulator en toezichthouder: de ‘Regulatory Authority of Health’. Interessant ook voor landen als Nederland met veel sectorspecifieke toezichthouders voor de zorgsector, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor zorgverzekeringen, de Inspectie voor de Volksgezondheid, is dat al deze vormen van toezicht in Portugal in één onafhankelijke toezichthoudende organisatie zijn verenigd. Daarmee is die toezichthouder ook gedwongen om zelf in eigen huis de schijnbaar onverzoenlijke waarden met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat voorkomt dat enerzijds (door bijvoorbeeld een NZa) teveel de nadruk wordt gelegd op het belang van kostenbeheersing in de zorg, terwijl anderzijds een te eenzijdige nadruk op samenwerking vanuit een oogpunt van kwaliteit (door bijvoorbeeld de Inspectie) de keuzevrijheid van patiënten beperkt. Dat voorkomt ook dat NZa (én NMa) en IGZ via samenwerkingsprotocollen moeten trachten tot een samenhangend toezicht in de zorg te komen met alle competentieproblemen en afbakening van taken en bevoegdheden die daarmee samenhangen. Afslanking van het toezicht wordt al jaren in de zorg bepleit en is tot nu toe maar mondjesmaat gerealiseerd. Wellicht dat een praktisch werkende en onafhankelijke toezichthouder zoals die in Portugal functioneert een lichtend voorbeeld voor een verdere afslanking en stroomlijning van het Nederlandse toezicht en de toezichthouders kan zijn.

Anonym

12 oktober 2010

een deel van het geld dat zo vrijkomt kan gebruikt worden voor de doorstart van het CBO.

Anonym

19 oktober 2010

Naar mijn mening zijn er ook te veel adviesorganen: kunnen het CVZ en RVZ niet samengevoegd worden? Ik zie hier een overlap. En omdat er zo weinig zorgverzekeraars over zijn - en dus op dit vlak vrijwel geen marktwerking - kan de overheid de rol van de zorgverzekeraars beter laten uitvoeren door 1 instantie. Misschien een nieuwe taak voor de Sociale Verzekeringsbank?

Top