ACTUEEL

'Groot tekort aan artsen voor gehandicapten'

Er is een groot tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (avg's). Op dit moment zijn er 22 vacatures. Zorgelijk is bovendien dat ruim de helft van de 175 geregistreerde gespecialiseerde artsen ouder is dan 50 jaar en op relatief korte termijn het vak zal verlaten.

Eerstelijnszorg

Dat meldt Henny van Schrojenstein Lantman - de Valk, die donderdag haar intreerede houdt als hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens Van Schrojenstein Lantman zitten tegenwoordig in elke huisartsenpraktijk tien tot vijftien mensen met een beperking. Dat komt omdat dergelijke patiënten steeds vaker in kleinschalige woonvoorzieningen in een alledaagse woonomgeving gaan wonen in plaats van in grote instellingen.

Juiste diagnose

In Nederland hebben ongeveer 115.000 mensen een verstandelijke beperking. “Gewone mensen met bijzondere gezondheidsproblemen, of met gewone problemen die ze op een bijzondere wijze presenteren”, aldus de nieuwe professor. Niet zelden mist een arts de juiste diagnose bij deze patiënten, omdat de klachten te snel worden toegeschreven aan hun beperking. Het echte gezondheidsprobleem blijft dan onbehandeld.

Specifieke problemen

Mensen met een beperking komen vaker per jaar bij de huisarts, omdat ze minder goed in staat zijn zelf een oplossing voor een relatief eenvoudige klacht te bedenken. Daarnaast heeft de groep specifieke problemen als epilepsie, overgewicht, schimmelinfecties en diabetes. Preventieprogramma's als de screening op baarmoederhalskanker en het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen bereiken hen niet, omdat ze folders niet begrijpen. Bovendien zijn de patiënten vaak erg arm, omdat ze van een uitkering moeten leven maar veel extra kosten hebben door hun beperking.

Avg's op afroep beschikbaar

Van Schrojenstein Lantman pleit voor avg's die op afroep beschikbaar zijn als de gewone huisarts twijfelt. De avg zou deel moeten uitmaken van een zorgketen, die begint met een speciaal opgeleide verpleegkundige die als medische vraagbaak voor deze patiënten optreedt. De hoogleraar gaat een academische werkplaats inrichten die wetenschappelijke onderbouwing voor de zorgketen levert. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

13 oktober 2010

heeft natuurlijk alles te maken met het belachelijk salaris dat men deze dokters betaald.

Maret Kloek-Wielenga

13 oktober 2010

Goed om te onderzoeken of gespecialiseerde verpleegkundigen (nog beter: fysician assistants) deze zorg kunnen leveren. En verder: numerus fixus afschaffen of net even iets meer opleiden dan de markt vraagt.

Anonym

16 oktober 2010

Dat opleiden is juist één van de problemen. Met zo'n tekort is er ook een tekort aan opleiders en geschikte opleidingsplaatsen. Verder is ook de animo onvoldoende. Onbekend maakt onbemind? Gelukkig gaat de nieuwe hoogleraar ook daarmee aan de slag.

Top