ACTUEEL

Onduidelijkheid over voorschrijfbeleid medicijnen

Er heerst onduidelijkheid over het voorschrijfbeleid voor medicijnen.  Apothekers dringen aan op een richtlijn over wat nu echt medisch noodzakelijk is.

Onderzoek

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond, die is gepubliceerd in de Gezondgids van deze maand. Huisartsen hebben eerder dit jaar met het ministerie van VWS afgesproken dat zij zoveel mogelijk generieke middelen voorschrijven.

Flinke korting

Medisch specialisten voelen die noodzaak niet, omdat de geneesmiddelen die zij voorschrijven uit het ziekenhuisbudget komen. Veel ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt met farmaceutische bedrijven om geneesmiddelen met flinke korting te krijgen. Die korting loopt volgens de Consumentenbond soms op tot 99 procent. De farmaceutische bedrijven hopen dat de patiënten, als zij eenmaal uit het ziekenhuis zijn ontslagen, de medicijnen zullen blijven gebruiken, aldus Mednet.

Aandringen

De helft van de 173 ondervraagde huisartsen blijkt patiënten weleens terug te sturen naar de medisch specialist om een herhaalrecept te vragen voor een specialité. In een flink aantal gevallen gebeurt dit niet en beslist een huisarts om de patiënt toch het merkgeneesmiddel mee te geven, dat hij eerder in het ziekenhuis kreeg. Bij ongeveer de helft van de patiënten gebeurt dit uit medische noodzaak, bij de andere helft niet. De belangrijkste reden dat artsen toch overstag gaan, is het aandringen van de patiënt. In dat geval vermelden zij op het herhaalrecept dat de specialité medisch noodzakelijk is.

Richtlijn

Een aantal van de 434 ondervraagde apothekers vindt dat er een richtlijn moet komen over wat echt medisch noodzakelijk is. "Artsen doen nu maar wat om van het gedoe af te zijn en vervolgens krijgen wij problemen aan de balie", zegt één van hen. Ook bij huisartsen zit deze kwestie hoog. Eén van hen zegt: "Het gaat ten koste van mijn werkplezier en leidt tot moeizame gesprekken in de spreekkamer waarom die specialistenmedicijnen nu toch weer moeten worden stopgezet."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas Leerink

12 oktober 2010

Dit heeft dus niets met preferentiebeleid te maken. Dit gaat over medisch specialisten die onnodig dure geneesmiddelen voorschrijven. Zij doen dit door de immense inspanningen van de farmaceutische industrie, en door het omkopen van de ziekenhuisapotheker met hele hoge kortingen.

Wij stellen deze misstand structureel en stevig aan de kaak bij de medische staven van de ziekenhuizen waar Menzis een groot marktaandeel heeft.

Veel medisch specialisten kennen de enorme prijsverschillen niet tussen de prima generieke medicijnen en de specialités die zij veel voorschrijven. De cijfers laten zien, en daar in de afspraken met de ziekenhuizen op terugkomen levert resultaat op.

Preferentiebeleid heeft er voor gezorgd dat de generieke geneesmiddelen in Nederland goedkoop zijn, en heeft iedere nederlander een besparing opgeleverd van 25 euro per jaar.

Kees Zwaan

13 oktober 2010

'onnodig dure geneesmiddelen':

Er zijn nogal wat 'preferente' geneesmiddelen onnodig te goedkoop en slecht van kwaliteit 'ingekocht' door zorgverzekeraars.

De middelen zijn weliswaar goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, maar zijn duidelijk inferieur aan de klassieke merken.

Te weten: bv alendroinezuur 70mg: zo groot als Panadol artrose 1g, valt in de mond uit elkaar(!) en staat garand voor slokdarmklachten. O.a. PCH tabletten hebben dit euvel niet.

Paroxetine(lokaal anaestetisch effect!) en benzo's: idem.

Breukgleuven, belettering op folie per pil ontbreken in het algemeen.

Niet leverbaar zijn van preferente middelen: schering en inslag.

Recalls: sinds invoering preferentiebeleid en prijsdumping vele malen meer.

Conclusie: CBG en verzekeraars laten hier kwaliteitssteken vallen.

Jammer, geneesmiddelen bepalen 55% van de kwaliteit van medisch handelen. De verzekeraar (geen Bigger) koopt in, de apotheker heeft hierover niets te zeggen en is als Bigger is toch verantwoordelijk voor de fouten en niet de verzekeraar.

Trijntje Bentink

13 oktober 2010

Het wordt volgens mij hoog tijd dat alle partijen eens ophouden elkaar de zwarte piet toe te spelen. Laten de specialisten, ziekenhuisapothekers, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars maar eens met elkaar om de tafel gaan zitten om tot eenduidige afspraken te komen. Als de farmacie aan de ziekenhisapothekers zo goedkoop kan leveren, waarom dan ook niet aan deander apothekers. De gezondheidszorg zou hierdoor een stuk goedkoper worden en door bete overleg een stuk efficiënter, wat de patatiënt tenslotte alleen maat ten goed kan komen.Kwaliteit van zorg staat bij iedereen hoog in het vaandel, maar kennerlijk verstaat iedereen hier iets anders onder. Vervolgen worden de patiënten de dupe van het preferentiebeleid, zij worden geconfronteerd met bijwerkingen en (soms) onnodig hoge doseringen van medicatie. Dit werk, met name voor de groep chronisch zieken, therapieontrouw in de hand. Dit kost op langere termijn alleen maar meer geld.

Wols

13 oktober 2010

Er zijn specialisten en tandartsen die werken met receptenpapier waarop "Medische Noodzaak" (voor het dure origineel) voorgedrukt staat. Er zijn artsen die durven te beweren dat Panadol Artrose 1000mg een hele andere werkzame stof bevat dan paracetamol en dat als Panadol Artrose 1000mg niet leverbaar is, dat het niet om te zetten is naar 2x paracetamol 500mg (die helaas dan wel zelf betaald moet worden). Er zijn patiënten die de draad kwijtraken, de huisarts en apotheker niet meer geloven, die de dokters-/apothekersassistentes agressief behandelen bij weer een omzetten en alles is de schuld van de zorgverleners. De patiënten snappen er niets meer van, want de zorgpremies blijven stijgen, ondanks verhogingen van verplichte eigen bijdragen, een marktgerichte zorg met meer concurrentie en dit veel te ver doorgevoerde preferentiebeleid. En dan krijgen ze ook nog eens steeds vaker te horen dat ondanks de hoge premie die ze betalen, de door hun gebruikte geneesmiddelen niet (meer) vergoed worden...

Top