ACTUEEL

In voor zorg! groeit naar honderd deelnemers

Het verbeterprogramma In voor zorg! is gegroeid naar honderd deelnemers. Directeur langdurige zorg Iris van Bennekom van VWS verwelkomde deze week de Hartekamp Groep in Haarlem als nieuwste deelnemer.

Eenduidigheid

Met de steun van In voor zorg! gaat de Hartekamp Groep werken aan het systematisch en eenduidig inrichten van de werkprocessen. Uiteindelijk wil de aanbieder van gehandicaptenzorg zo zorgen dat dat Resultaatverantwoordelijke Teams meer ruimte krijgen om in te kunnen spelen op de vragen van cliënten.

Ondersteuning

In voor zorg! helpt organisaties in de langdurige zorg werkprocessen in te richten voor de toekomst. In het kader van dit programma bundelen het kenniscentrum langdurende zorg Vilans en het ministerie van VWS bestaande kennis en bieden organisaties praktische ondersteuning. Inmiddels zijn er meer dan twintig organisaties daadwerkelijk aan de slag met hun eigen In voor zorg-traject. Honderdenvijf organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Voor alle organisaties in de langdurige zorg zijn kennis en ervaringen van de trajecten beschikbaar, ondermeer via bijeenkomsten zoals het congres In voor zorg! op 15 november.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top