ACTUEEL

‘Verzekeraars moeten aantal SEH’s terugbrengen’

Met een gezamenlijke aanbesteding kunnen zorgverzekeraars het aantal afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) terugdringen. Dat stelt UVIT-bestuurder Martin Bontje in ondermeer het Financieel Dagblad. UVIT geeft daarmee invulling aan het advies dat de ambtelijke werkgroep cure eerder dit jaar uitbracht om het aantal SEH’s terug te brengen van honderd naar zestig.

Doelmatigheid

Volgens UVIT komt concentratie de kwaliteit en doelmatigheid van de spoedeisende hulp ten goede. Voorwaarde is wel dat de politiek eerst een helder besluit neemt over het aantal benodigde SEH's als ook de wettelijke gestelde normtijden voor toegang tot spoedeisende hulp. Is een dergelijk besluit eenmaal genomen, dan zijn wat Bontje betreft de verzekeraars aan zet. Hij denkt dat verzekeraars door gezamenlijk op te trekken beter in staat zijn veranderingen in gang te zetten dan de politiek die rekening moet houden moet lokale gevoeligheden. Dit kan wat Bontje betreft door het uitschrijven van een gezamenlijke tender. Bontje heeft het voorstel voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS.

Kritiek

Het plan van zorgverzekeraar UVIT om spoedeisende hulpposten aan te gaan besteden kan rekenen op scherpe kritiek van SP-Kamerlid Renske Leijten. “Aanbestedingen leiden tot concurrentie op de prijs en zoals we ook bij de thuiszorg zien, leidt dat tot drama’s”, aldus Leijten. Leijten wil daarom zo snel mogelijk over het onderwerp in debat met de nieuwe minister van VWS Edith Schippers. In het regeerakkoord staan geen afspraken over de spoedeisende hulp, maar het nieuwe kabinet onderkent wel de noodzaak om sommige medische functies te concentreren.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Curfs

14 oktober 2010

Als mevrouw Leijten een goede, bereikbare én betaalbare zorg wil, lukt dat niet met populistische uitspraken. Juist omdat de zorg van ons allemaal is, wordt het tijd dat zorgverzekeraars hun selectieve zorginkoop serieus nemen en er, samen met zorgaanbieders en zorggebruikers, voor zorgen dat wij in Nederland, ook op de langere termijn, gebruik kunnen blijven maken van doelmatige, bereikbare én betaalbare zorg. Wij hebben in Nederland in het huidige zorgstelsel, democratisch bepaald hoe deze georganiseerd moet worden. Laten we dat dan ook doen.

Simons

14 oktober 2010

Dan gaan er ook 40 ziekenhuizen dicht, maar dat zal wel de bedoeling zijn van de verzekeraars.

Anonym

17 oktober 2010

Laten we toch stoppen met de concurrentie in de gezondheidszorg! Als de gezondheidszorg marktgestuurd wordt leidt dit tot hogere prijzen, dat is de afgelopen tijd al duidelijk geworden, en ook geheel verklaarbaar. De vraag naar gezondheidszorg is groot en het aanbod klein. Dan gaan de prijzen omhoog. De ziektekostenverzekeraars moeten weer terug naar de rol die zij behoren te spelen, nl de polishouder zijn ziektekosten betalen. Met dit soort plannen als UVIT voorsteld gaat dat ten koste van de kleine(re) ziekenhuizen, die een uiterst belangrijke regionale functie vervullen. Als de kleine(re) ziekenhuizen geen SEH meer open kunnen houden is dat het einde van deze categorie ziekenhuizen. Dat zal leiden tot kwaliteitsverlies en verschraling van de zorg in de regio's. Kortom: Renske Leijten en andere kamerleden moeten de minister dwingen dit soort plannen van de ziektekostenverzekeraars te blokkeren.

Top