Vastgoed

Garantieregeling voor bouw ziekenhuizen verlengd

De Garantie Ondernemingsfinanciering curatieve zorg (Go Cure) is verlengd tot en met 31 december 2011. Vooralsnog is pas een kwart van het beschikbare garantiebedrag uitgekeerd.

Garantstelling

De regeling van de ministeries van VWS en Economische Zaken ondersteunt zorginstellingen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen voor financiering van nieuw- of verbouw, renovatie of groot onderhoud. In concreto betekent dit dat de overheid voor helft procent garant bij nieuwe bankleningen van 1,5 tot 50 miljoen euro.

Leningen

Voor de Go Cure is vanaf het begin 250 miljoen euro beschikbaar. Met 50 procent garantie kan dus voor 500 miljoen euro aan leningen verstrekt worden. Tot nu toe is zes keer een beroep gedaan op deze regeling en is inmiddels ruim 67 miljoen euro verleend. Projecten waarvoor leningen zijn verstrekt, zijn onder andere een uitbreiding van een particuliere kliniek en de bouw van een nieuw diagnostisch centrum.

Acuut Centrum

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van de GO Cure. Het Diakonessenhuis heeft deze week de paal geslagen van een nieuw Acuut Centrum. Het hightech centrum, waarin diverse acute zorgdisciplines zijn samengevoegd, gaat behoren tot één van de meest innovatieve spoedzorgcentra van Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top